01.09.2022, godz. 18:00

Czwartkowe Wieczory Muzyczne | TRIO DANZICA – Iwona Sarwińska – flet, Barbara Misiewicz – wiolonczela, Carlos Peña Montoya (Kostaryka) – harfa oraz Katarzyna Ustowska – taniec