10. Festiwal Poezji w Sopocie. Dzień trzeci

Piątek. 4.10.2019, godz. 12.00
Multikino, Sopot

  • Wykład dra Józefa Marii Ruszara „Zbigniew Herbert unieważnia historię” z pokazem filmowym. J. M. Ruszar jest wybitnym „herbertologiem”, od roku 2004 organizuje sesje naukowe i Warsztaty Herbertowskie, a także wydaje serię książek „Biblioteka Pana Cogito”.
  • Pokaz filmu „Barbarzyńcy w ogrodzie Herberta”. Narrację obrazu stanowiły eseje i szkice Z. Herberta z włoskich podróży zebrane w tomie „Barbarzyńca w ogrodzie”. Młodzi bohaterowie filmu podążają jego śladami, poznając niezwykłe dzieła wielkich mistrzów malarstwa i architektury w Sienie, Orvietto i innych miastach.

Wydarzenie było żywą lekcją języka polskiego, dedykowaną głównie młodzieży licealnej.

godz. 17.00

Sto najlepszych tomów na stulecie 1918-2018
Panel dyskusyjny z udziałem (od lewej) Macieja Urbanowskiego, Adriana Glenia, Józefa Marii Ruszara, Małgorzaty Judy-Mieloch i Krzysztofa Koehlera.

Kanwę dyskusji stanowił plebiscyt mający stworzyć zestawienie najlepszych tomów poetyckich ostatniego stulecia. Pomysł stworzenia takiego rankingu został zainicjowany przez Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina podczas ubiegłorocznego Jubileuszu 25-lecia dwumiesięcznika literackiego „Topos”. W plebiscycie „Toposu” wzięli udział badacze literatury, krytycy literaccy, wydawcy, publicyści, dziennikarze, reprezentanci rozmaitych nurtów badawczych i opcji światopoglądowych. Pierwszą pozycję na liście stu najlepszych tomów wierszy 1918-2018 zajął zbiór „Pan Cogito” (1974) Zbigniewa Herberta.

godz. 18.30

Gala wręczenia nagród w 12. Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Rainera Marii Rilkego. Prezentacji laureatów dokonał Krzysztof Kuczkowski, laudację wygłosił Krzysztof Koehler.

Jury w składzie: Krzysztof Koehler – przewodniczący oraz Wojciech Kass i Krzysztof Kuczkowski oceniło 1380 wierszy nadesłanych w 276 zestawach przez autorów z całej Polski oraz z zagranicy. Na posiedzeniu w dniu 14 września 2019 r., postanowiło przyznać:

  • Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego, czyli Grand Prix Konkursu w wysokości 3.000 złotych Łukaszowi Barysowi z Pabianic za zestaw wierszy oznaczony godłem „lakoniczny ślad”.
  • I Nagrodę w wysokości 1.500 zł Piotrowi Przybyle z Karpacza za zestaw wierszy sygnowany godłem „na więcej, na przepadłe”. Nagrodę ufundował Prezydent Miasta Sopotu.
  • II Nagrodę w wysokości 1000 zł Rafałowi Baronowi z Gdańska za zestaw wierszy oznaczony godłem „wrotycz”. Nagrodę ufundował Prezydent Miasta Sopotu.
  • III Nagrodę w wysokości 500 zł Pawłowi Podlipniakowi z Radomia za zestaw wierszy sygnowany godłem „bez dna”. Nagrodę ufundował Prezydent Miasta Sopotu.

Nagrody wręczyli Przewodnicząca Komisji Kultury w Sopocie Anna Antonina Łukasik oraz Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin.

Publiczność miała okazję wysłuchać nagrodzonych wierszy w interpretacji ich autorów – laureatów konkursu.
Wybór wierszy z nagrodzonych zestawów ukaże się drukiem w najbliższym numerze dwumiesięcznika literackiego „Topos”.

godz. 20.00

Różewicz vs Polkowski – spotkanie na kanwie antologii wierszy J. Polkowskiego „Rozmowy z Różewiczem”. Prowadzenie: J. M. Ruszar. W role dialogujących poetów wcielili się Krzysztof Gordon i Jarosław Tyrański. Recytacje muzycznie oprawił Irek Wojtczak (fortepian).

godz. 21.30

Night Train / Wiersze na Piętrze, impreza towarzysząca festiwalowi

Promocja książki artystycznej projektu PANTOGRAF pt. „Pociąg pośpieszny WITKACY do Zakopanego. Almanach za rok 2018.
Wśród autorów publikacji znaleźli się m.in.: Ewa Lipska (Gość Główny), Paweł Huelle, profesor Kazimierz Nowosielski, Antoni Pawlak, Tadeusz Dąbrowski oraz debiutantka Aleksandra Kas (opowiadanie inspirowane pobytem Witkacego w Sopocie w 1936 r.).
Na festiwalowej scenie autor i redaktor almanachu – Piotr Wiesław Rudzki oraz Jarosław Jakubowski.

 

Kontynuowaliśmy wydarzenia towarzyszące: wystawa pt. „Współczesna poezja metafizyczna” (arkusze poetyckie wydawane z „Toposem”), Czytelnia książek z serii Biblioteka „Toposu”, prezentacja wydawnictw TPS, Arcana i Instytutu Literatury.

 

Fot. Beata Woźniczka