13 lipca, godz. 18.30

Teatr przy Stole “Rosyjska poczta ludowa”. Obowiązują bezpłatne wejściówki.