14 listopada 2016 r., godz. 18.30

W poniedziałek, 14 listopada br. o godz. 18.30, odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Teatr przy Stole. Z okazji jubileuszu 30-lecia debiutu literackiego Moniki Milewskiej dramat „Savonarola” czytali aktorzy Teatru Wybrzeże: Jarosław Tyrański i Krzysztof Gordon.

Opiekę reżyserską nad spektaklem sprawował Krzysztof Gordon, opiekę artystyczną i prelekcję poprzedzająca czytanie wygłosiła prof. Małgorzata Jarmułowicz. Po czytaniu odbyło się spotkanie z Moniką Milewską wzbogacone prezentacją fragmentów nagrania wywiadu z pisarką w wieku 13 lat oraz jej młodzieńczej sztuki „Diabelskie znamię”.

tps 11 16Dziękujemy autorkom zdjęć Annie Jakubowskiej i Magdalenie Tomasik za udostępnienie fotografii z wydarzenia.

„Savonarola” to dramat w jednym akcie mówiący o szansach i kosztach „rewolucji moralnej” w realiach renesansowej Florencji. Tytułowy bohater Girolamo Savonarola (ur. w 1452 r. w Ferrarze) to postać dość kontrowersyjna: dominikanin, reformator religijny, przywódca polityczny Republiki Florencji, ekskomunikowany przez Kościół katolicki, spalony na stosie, a po śmierci zrehabilitowany, święty Kościoła anglikańskiego i mariawickiego.

Sztuka ta jest debiutem dramaturgicznym Moniki Milewskiej. Napisana przez autorkę w liceum „Savonarola”, została wydrukowana w miesięczniku poświęconym dramaturgii współczesnej – Dialog (nr 5/1992) a wystawiona w 1995 r. w Teatrze Polskiego Radia w reżyserii Janusza Kukuły. Była też realizowana w teatrach amatorskich (min.: Scena Dramatyczna KUL, Lublin 1996, reż. Zdzisław Siedlecki; International Sumner School, Ryga 2001, reż. Pavlo Bossy) oraz tłumaczona na język angielski.

Monika Milewska – antropolog historii, eseistka, poetka, tłumaczka, bajkopisarka, dramaturg, sekretarz Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Ukończyła z wyróżnieniem historię na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie doktoryzowała się w 2000 roku, Szkołę Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (2000) oraz Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu (1996/1997). W latach 2002-2008 adiunkt w IFiS PAN w Warszawie, sekretarz Rady Naukowej IFiS PAN. Od 2009 adiunkt w Zakładzie Etnologii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Stypendystka Ministra Kultury, Ministra Edukacji Narodowej, Rządu Francuskiego, Rządu Włoskiego, Fundacji A. Mellona, Miasta Gdańska, Województwa Pomorskiego, Fundacji Batorego, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fellow Akademii Amerykańskiej w Rzymie.

Zadebiutowała w wieku lat trzynastu w Telewizji Polskiej fragmentami poematu Waterloo. Debiut dramaturgiczny zapewniła jej napisana w liceum sztuka „Savonarola”. Swoje utwory i artykuły publikowała m.in. w „Twórczości”, „Więzi”, „Tytule”, „Gazecie Wyborczej”, „Res Publice Nowej”, francuskim piśmie „Europoésie”, chorwackim „Hrvackim Slovie”, „Kwartalniku Filmowym” i „Nowych Sztukach dla Dzieci i Młodzieży”. Laureatka ponad dwudziestu konkursów poetyckich i dramaturgicznych, m.in. „Czerwonej Róży”, „Warszawskich Dni Literatury” (trzykrotnie), „Łódzkiej Wiosny Poetów”, „Szukamy Polskiego Szekspira” (1995) oraz Konkursu na Sztuki dla Dzieci i Młodzieży organizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu (trzykrotnie).

Autorka m.in. wielokrotnie nagradzanej scenicznej baśni „Dzieje sławnego Rodryga” oraz eseistycznej książki „Ocet i łzy. Terror Wielkiej Rewolucji Francuskiej jako doświadczenie traumatyczne” (słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002), która przyniosła jej stypendium „POLITYKI” i nominację do Nagrody Literackiej NIKE. „Podróż na księżyc”, prezentowana w ubiegłorocznym Teatrze przy Stole przyniosła autorce II nagrodę w konkursie rozpisanym w 2013 r. z okazji 85. rocznicy nadania pierwszego oryginalnego słuchowiska polskiego oraz 95-lecia powstania Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Na XV Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej DWA TEATRY słuchowisko „Podróż na Księżyc” zdobyło Grand Prix dla najlepszego słuchowiska, w tym M. Milewska została nagrodzona za tekst.

(opracowanie: TPS na podstawie adit.art.pl i polskieradio.pl)

Sztuka „Savonarola” jest prezentowana w Teatrze przy Stole za zgodą autorki – Moniki Milewskiej oraz dzięki uprzejmości agencji ADiT.
Dziękujemy.

wf tw a