15.09.2022, godz. 18:00

Czwartkowe Wieczory Muzyczne | ROMAN NICZYPARUK (Białoruś) – skrzypce, ANNA PRABUCKA-FIRLEJ – fortepian