19 listopada, godz. 18.00

Akademia Dobrych Relacji: „Niewola krzywdy, wolność przebaczenia”