od 19 listopada

Wiersze na Piętrze Online | Artur Nowaczewski „Challenger. Metamorfozy poety w twórczości Krzysztofa Karaska” | prowadzący: Piotr W. Lorkowski