20 marca 2017 r., godz. 18.30

Aktorzy z Teatru Wybrzeże pod opieką artystyczną Michała Kurkowskiego próbie scenicznej poddali dramat Pawła Demirskiego NIE-BOSKA KOMEDIA. WSZYSTKO POWIEM BOGU. Obsadę czytania tworzyli: Magdalena Boć, Monika Chomicka-Szymaniak, Ewa Jendrzejewska, Katarzyna Kaźmierczak, Joanna Kreft-Baka, Grzegorz Gzyl, Piotr Łukawski, Grzegorz Otrębski, Cezary Rybiński. Oprawa merytoryczna i prowadzenie dyskusji po spektaklu – studenci Wiedzy o teatrze Uniwersytetu Gdańskiego.

TpS SpW 03Sztuka Pawła Demirskiego stawia trudne pytania: czy jakakolwiek społeczna rewolucja ma sens lub czy antysemityzm jest nieodłącznym elementem polskiej mentalności? Inscenizacja dramatu w Teatrze Starym w Krakowie w duecie Strzępka-Demirski uzyskała wiele prestiżowych laurów, w tym nagrodę za najlepszy tekst dramatyczny na 8. Międzynarodowym Festiwalu Boska Komedia w Krakowie. Zdaniem jury Festiwalu „oparty na klasycznym dramacie polskiego romantyzmu tekst zapisany przez Pawła Demirskiego stanowi wyjątkowy przykład siły języka współczesnego teatru zdolnego do poszerzania horyzontów, służącego szerszemu postrzeganiu tradycji poprzez ironię.”

Paweł Demirski (ur. 1979) – dramaturg i dziennikarz. Autor m.in. KIEDY PRZYJDĄ PODPALIĆ DOM, TO SIĘ NIE ZDZIW, FROM POLAND WITH LOVE, PADNIJ, WAŁĘSA. HISTORIA WESOŁA, A OGROMNIE PRZEZ TO SMUTNA, DZIADY. EKSHUMACJA, BYŁ SOBIE POLAK, POLAK, POLAK I DIABEŁ, ŚMIERĆ PODATNIKA. W latach 2003 – 2006 kierownik literacki Teatru Wybrzeże. W 2003 roku był stypendystą Royal Court Theatre w Londynie. Wraz z Moniką Strzępką nagrodzony Paszportem Polityki w kategorii Teatr za rok 2010.

Pisze sztuki polityczne, dotykające aktualnych problemów, takich jak: bezrobocie wśród młodych ludzi, kryzys patriotyzmu, wojna w Iraku czy problem emigracji. Dramaty Pawła Demirskiego zostały wydane w zbiorze PARAFRAZY (Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2011).