21.07.2022

Czwartkowe Wieczory Muzyczne | DANUTA BERNOLAK – sopran, EWA DORAWA-JURKIEWICZ – mezzosopran, PIOTR WNUKOWSKI – tenor, EWA PRALICZ – fortepian