22 października, godz. 18.00

Czwartkowe Wieczory Muzyczne, wystąpią: Dominika Molenda-Górka – wiolonczela oraz Anna Prabucka-Firlej – fortepian