22 sierpnia, godz. 18.00

Czwartkowy Wieczór Muzyczny: ADAM KLOCEK – wiolonczela i Jego Goście (w ramach Festiwalu Humana Ars Musica)