25 lutego, godz. 17.00

Prawo w życiu codziennym: Dziedziczenie ustawowe i testamentowe.