27 lutego, godz. 18.00

Czwartkowy Wieczór Muzyczny: Małgorzata Wójcik (skrzypce), Jakub Grzelachowski (wiolonczela), Piotr Pawlak (fortepian)