28 listopada, godz. 18.00

Czwartkowy Wieczór Muzyczny: ANNA FENDER – wiolonczela, ANNA PRABUCKA-FIRLEJ – fortepian