29.09.2022, godz. 18:00

Czwartkowe Wieczory Muzyczne | MAŁGORZATA WÓJCIK – skrzypce, JAKUB GRZELACHOWSKI – wiolonczela, ANNA PRABUCKA-FIRLEJ – fortepian