29 października, godz. 18.00

Czwartkowe Wieczory Muzyczne, wystąpią: Janina Wojciechowska (Ukraina) – wiolonczela, Polina Wojciechowska (Ukraina) – wiolonczela oraz Magdalena Darska-Szpakiewicz – fortepian