5 grudnia, godz. 18.00

Czwartkowy Wieczór Muzyczny: DARIA SIENCZYŁO (Białoruś) – fortepian