29 sierpnia, godz. 18.00

Czwartkowy Wieczór Muzyczny: MARIA KOZŁÓW-RATKE – skrzypce, KATARZYNA FILIPIAK – skrzypce, AGATA KWAHS – wiolonczela