9 września, godz. 18.30

Teatr przy Stole: Stephan Lack, Teo van Gogh „Wywiad”