AKADEMIA DOBRYCH RELACJI – Wykłady psychologiczne | grudzień 2018

Od września br., we współpracy z Gminą Miasta Sopotu, wznawiamy projekt Dom Sąsiedzki. Towarzystwo Przyjaciół Sopotu zaprasza na kontynuację spotkań Akademii Dobrych Relacji. Wykłady sprzyjające poznawaniu samego siebie, poprowadzi doradca psychologiczny Ewa Kuczkowska. Zajęcia rozpoczynamy we wtorek, 18 września o godzinie 18.00.

Wstęp wolny. Zapraszamy!

Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram zajęć. Zapraszamy do zapoznania się z tematyką i terminami.

 

AKADEMIA DOBRYCH RELACJI Poznaj samego siebie!

Cykl wykładów nt. psychologii relacji.

Ludzie pragną szczęśliwego życia i akceptacji. Pragną sensu i zadowolenia ze swoich działań. To się nie zmieniło. Zmienił się natomiast świat, który nas otacza. Pośpiech, natłok bodźców, technologizacja życia wpłynęły potężnie na środowiska rodzinne, które nie zawsze są w stanie wyposażyć w kluczowe umiejętności. Dlatego tak istotna jest rzetelna edukacja psychologiczna. Akademia dobrych relacji  już kolejny semestr będzie starała się wypełniać to ważne zadanie.

Podczas jesiennych spotkań słuchacze Akademii będą poznawać zagadnienia pomocne w  osiągnięciu satysfakcjonującego życia. Dwa pierwsze wykłady stanowią niejako poszerzenie wiedzy na temat stosowania asertywności w życiu codziennym. Wszystkie cztery natomiast tworzą podstawę i pomoc w głębszym poznaniu siebie. Myślą przewodnią jesiennego cyklu jest stwierdzenie, że tylko ten kto zna samego siebie, może prawdziwie poznać i przyjąć drugiego człowieka. Bez tego zaś nie powstanie żadna dobra relacja.

Wykłady nie wymagają od uczestników wiedzy psychologicznej. Treści są przystępne i uniwersalne, będą więc użyteczne dla każdej grupy wiekowej osób dorosłych oraz młodzieży starszej. Przedstawiane zagadnienia są ilustrowane przez praktyczne przykłady „z życia wzięte”, a drobna domieszka humoru ułatwi przyjmowanie nowej wiedzy.

Każdy pojedynczy wykład można traktować jako odrębne wydarzenie. Niewątpliwie jednak więcej korzyści przyniesie uczestnictwo w całym cyklu. Podczas 4 miesięcy odbędą się 4 spotkania po 80 minut. Zapraszamy!

Zajęcia prowadzi doradca psychologiczny Ewa Kuczkowska, prelegent autorskiego cyklu Akademia dobrych relacji specjalizujący się w problemie niechcianej samotności.

 

Terminy wykładów:

wtorki, godz. 18.00

18 września – Granice – ochrona czy przeszkoda?

Osoba i jej granice.
Mury, dziurawe płoty, ziemia niczyja.
Prawidłowy system granic.
Granice, a toksyczni ludzie.

16 października – Fałszywe przekonania – ciche szkodniki naszego życia

Skąd się biorą i czym są przekonania?
Przekonania racjonalne i nieracjonalne.
Identyfikacja fałszywych przekonań.
Sposoby na unieszkodliwienie szkodnika.

13 listopada – Uczucia – napęd życiowy i klucz do poznania siebie

Czy uczucia mogą być złe lub dobre?
A gdyby tak nic nie czuć…
Dialog uczuć z intelektem.
Kobieta i mężczyzna w świecie uczuć.

11 grudnia – Temperament. Charakter. Osobowość

Co muszę przyjąć, a co mogę zmienić?
Obszary wpływu, czyli szukanie pod latarnią.
Lęk przed zmianą.
Mój „martwy punkt”.

 

 

Zapraszamy także na prelekcje prawne, które będą dotyczyły spraw spotykanych w życiu codziennym. Tematyka spotkań obejmie: pełnomocnictwa, prawa konsumenta, dziedziczenie, spadki i testamenty. Wykłady poprowadzi doświadczony notariusz, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

PRAWO W ŻYCIU CODZIENNYM

Prawne prelekcje z dyskusją na tematy z zakresu dziedziczenia, spadków, testamentów i praw konsumenta.

Cykl spotkań prowadzi notariusz, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Terminy wykładów:

wtorki, godz.17.00

9 października –  Dziedziczenie i spadki

23 października – Testamenty, wydziedziczenie, zachowek

6 listopada – Prawa konsumenckie

27 listopada – Pełnomocnictwa i upoważnienia

 

Projekt Domy Sąsiedzkie finansowany jest ze środków Gminy Miasta Sopotu.