Awangarda w Dworku Sierakowskich

Ten kulturalno-edukacyjny projekt dotyczący awangardy, jako kierunku w sztuce XX wieku: w teatrze, filmie, muzyce i literaturze, realizowany jest jako część projektu Rok Awangardy w Sopocie.

Wydarzenia organizowane w jego ramach przez Towarzystwo mają charakter artystyczny i edukacyjny. Skierowane są m.in. do młodzieży gimnazjalnej i licealnej szkół sopockich oraz młodzieży akademickiej, w szczególności słuchaczy studiów I stopnia UG i innych trójmiejskich uczelni.

Na wszystkie proponowane wydarzenia, z wyjątkiem pokazów filmowych, wstęp wolny. Prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem TPS w celu zapisu, szczególnie w przypadku wykładów i grup zorganizowanych:
biuro@tps-dworek.pl
tel. (58) 551-07-56

29 maja, godz. 20.00 \ O awangardzie w filmie – pokazy filmów awangardowych w DKF Kurort
Złoty wiek, reż. L. Buňuel, Francja, 1930, 63′
Drugi po Psie andaluzyjskim film Luisa Buňuela, manifest surrealizmu. Luźno potraktowana historia miłości kobiety i mężczyzny, na której drodze stają rodzina, kościół i burżuazyjne społeczeństwo. Film został uznany za obrazoburczy i na wiele lat objęty zakazem wyświetlania.

Szymon Pustelnik, reż. L. Buňuel, Meksyk, 1969, 45′
Buňuel na swój sposób interpretuje żywot świętego Szymona zwanego Słupnikiem, syryjskiego mnicha z V wieku. Usunięty z klasztoru za nadmierną ascezę, spędził następne 30 lat na platformie ustawionej na szczycie kolumny na pustyni. Pod słup Szymona hiszpański reżyser przyprowadza korowód barwnych postaci. Film otrzymał nagrodę jury na festiwalu w Wenecji w 1965 roku.

Miejsce: Teatr na Plaży, al. Mamuszki 2
Bilety i karnety do nabycia przed projekcją

5 czerwca, godz. 12.00 \ O awangardzie w teatrze na przykładzie sztuk S. Mrożka, T. Różewicza i twórców teatru absurdu E. Ionesco i S. Becketta
Prelekcja prowadzona przez teatrolog prof. Małgorzatę Jarmułowicz przeplatana aktorskim czytaniem fragmentów utworów dramatycznych w wykonaniu aktorów Teatru Wybrzeże: Marzeny Nieczuja Urbańskiej, Jacka Labijaka, Jarosława Tyrańskiego i Krzysztofa Gordona. Tematem wykładu, ilustrowanego odpowiednio dobranymi cytatami polskich i obcych sztuk awangardowych, będą najważniejsze aspekty problemowe i formalne XX-wiecznego awangardyzmu teatralnego. Wykorzystane zostaną fragmenty następujących dramatów: „Łysa śpiewaczka” i „Nosorożec” E. Ionesco, „Na pełnym morzu” S. Mrożka oraz „Kartoteka” T. Różewicza.

Miejsce: sala koncertowa Dworku Sierakowskich
Wstęp wolny (zapisy w biurze TPS)

Dodatkowe informacje:
Prof. Małgorzata Jarmułowicz – teatrolog, dramatolog i antropolog widowisk. Z wykształcenia filolog, z zamiłowania podróżnik. Dydaktyką uniwersytecką zajmuje się nieprzerwanie od 1996 roku, od 2001 roku pracuje w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk. Od 01.09.2016 Kierownik Katedry Dramatu, Teatru i Widowisk IFP UG oraz Z-ca Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej ds. Nauki. W polu naukowych zainteresowań prof. M. Jarmułowicz znajdują się m.in. problematyka totalitaryzmu i zła we współczesnym dramacie i teatrze, polski i obcy teatr absurdu, rytualne źródła teatru oraz tradycje widowiskowe Azji. Jest autorką książek Sezony błędów i wypaczeń. Socrealizm w dramacie i teatrze polskim, Teatralność zła. Antropologiczne wędrówki po współczesnej dramaturgii i teatrze oraz wielu artykułów m.in.: Mrożek parodysta, (w:) Mrożek w Gdańsku, do druku podał J. Ciechowicz, Gdańsk 1998; Kategoria absurdu i jej polska recepcja, (w:) Teatr absurdu – nowy czy stary teatr? red. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2008, Słupskie „Gombrowicze” Waldemara Śmigasiewicza, (w:) Teatr w Słupsku. Przedstawienia, pod. red. A. Sobieckiej, Słupsk 2014.

 9 czerwca, godz. 12.00 \ O awangardzie w literaturze
„Języki poezji awangardowej” – wykład dra K. Samsela ilustrowany fragmentami wierszy poetów awangardowych W. Chlebnikowa, A. Kruczonycha i innych

Miejsce: sala koncertowa Dworku Sierakowskich
Wstęp wolny (zapisy w biurze TPS)

Dodatkowe informacje:
Wielemirow Chlebnikow i Aleksiej Jelisiejewicz Kruczonych – poeci rosyjscy tworzący w pierwszej połowie XX w, eksperymentatorzy, twórcy tzw. języka pozarozumowego w poezji. Współautorzy (z D. Burlukiem i W. Majakowskim) futurystycznych manifestów poetyckich w latach 1910-1913.

Dr Karol Samsel (ur. 3 sierpnia 1986 r.) – poeta, krytyk literacki, doktor nauk humanistycznych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (od 29 kwietnia 2014 r.). Ukończył także filozofię w Instytucie Filozofii i Socjologii UW. Członek Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Prezes Warszawskiego Koła Norwidologicznego. Redaktor serii książek Powrót do Karczewskiej. Laureat wielu prestiżowych nagród i ogólnopolskich konkursów literackich, w tym Ostrołęckiego Konkursu Literackiego im. D. Maliszewskiego, Jesiennej Chryzantemy czy Pierwszego Turnieju Jednego Wiersza im. Wandy Karczewskiej. Swoje wiersze i artykuły krytyczno – literackie drukował m.in. w Zeszytach Poetyckich, Poezji Dzisiaj, Szafie, Tekstualiach, ZNAJ-u, Kozimrynku, Znad Willi. Autor tomów wierszy: Labirynt znikomości, Czas teodycei (2007), Manetekefar (2009), Kamienie – Pieśni na pożegnanie, (2010), Dormitoria (2011), Altissimumabiectum – wspólnie z Krzysztofem Schodowskim (2012), Dusze jednodniowe (2013 r.) i Więdnice (2014 r.). Jego wiersze tłumaczono na języki czeski, bułgarski, słowacki i serbski.

22 czerwca, godz. 18.00 \ O awangardzie w muzyce klasycznej
Prelekcja dotycząca stylów i twórców m.in. tzw. drugiej awangardy (kierunek w muzyce lat 60. XX w., którego przedstawicielami byli m.in. Penderecki, Lutosławski, Górecki i in.) oraz tematyczny koncert Kameralny w ramach Czwartkowych Wieczorów Muzycznych.

Miejsce: sala koncertowa Dworku Sierakowskich
Wstęp wolny

Dodatkowe informacje:
Prof. Krzysztof Sperski – artysta muzyk, wiolonczelista. Pedagog od ponad 40 lat związany z Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I i II st. w Gdańsku. Od 1972 r. także nauczyciel akademicki w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Przez kilka kadencji pełnił funkcje prodziekana i dziekana Wydziału Instrumentalnego tej uczelni, od 1996 – prorektora oraz kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych. Wykładowca licznych seminariów i kursów mistrzowskich w dziedzinie gry na wiolonczeli i kameralistyki w Polsce i za granicą. Pomysłodawca i organizator cyklów koncertowych: Czwartkowe Wieczory Muzyczne od 1974 r. w Dworku Sierakowskich, Koncerty na Zamku w Bytowie od 1982 r. oraz Letnie Koncerty Organowe i Kameralne w Kolegiacie w Kartuzach od 1983 r. Laureat brązowego medalu Gloria Artis oraz wielu innych odznaczeń za zasługi dla kultury.