Benefis prof. Karola Toeplitza 25.02.2015

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Dwumiesięcznik literacki „Topos” oraz Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne zapraszają 25 lutego br. o godz. 17.30 do Dworku Sierakowskich na benefis prof. Karola Toeplitza.

Spotkanie będzie połączone z uroczystością wręczenie Księgi Honorowej dedykowanej profesorowi  Polifoniczny świat Kierkegaarda pod redakcją Edwarda Kasperskiego i Marii Urbańskiej-Bożek.

Wstęp wolny! Zapraszamy.

O publikacji
Przypadająca w 2013 roku okrągła, dwusetna rocznica urodzin Sørena Kierkegaarda zaowocowała kilkoma konferencjami i publikacjami poświęconymi twórczości duńskiego filozofa. Jedną z nich, niezwykle interesującą jest praca zbiorowa Polifoniczny świat Kierkegaarda.

Książka jest pokłosiem konferencji zorganizowanej w marcu 2013 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego z inicjatywy prof. Karola Toeplitza. I właśnie jego osobie została poświęcona pierwsza część publikacji zatytułowana Karol Toeplitz jako tłumacz, badacz i popularyzator pism i myśli Sørena Kierkegaarda, ale także przystępne przybliżenie dziejów recepcji duńskiego filozofa w Polsce, uzupełnione kompletną bibliografią prac prof. Toeplitza.
 autor Tomasz Mackiewicz, źródło: www.ptft.pl