Biblioteka „Toposu”/Biblioteka Krytyki na wakacje: „Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych”

Antologia powstaje więc po to, aby móc zlokalizować wszelkie miejsca – tak wspólne, jak i osobne – wpośród Drogi poezji, na której dzieje się myślenie poezji i poezja myślenia, którą obejmujemy naszą wspólną nazwą TOPOI. A przede wszystkim – otworzyć przed czytelnikami możliwość doświadczenia – na własnej drodze, w styku z własnym językiem – całej różnorodności bezpośrednich propozycji rozumienia roli literatury składanych na łamach sopockiego pisma. Takich wspólnotowych przygód życzymy wszystkim, którzy po te książkę sięgną! / Adrian Gleń.

 

Nakładem Biblioteki „Toposu” ukazała się książka Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych, która zapełnia istotną lukę w polskiej krytyce współczesnej. Publikacja jest zbiorem szkiców, esejów, wypowiedzi programowych oraz rozmów kilkunastu autorów. Są wśród nich przedstawiciele środowiska poetów, badaczy i krytyków literackich, skupionych wokół dwumiesięcznika literackiego TOPOS, m.in.:  Zbigniew Chojnowski, Stanisława Dłuski, Wojciech Kudyba, Adrian Gleń, Wojciech Gawłowski, Artur Nowaczewski, Jarosław Jakubowski, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kass, Przemysław Dakowicz, Mirosław Dzień, Sławomir Matusz, Krzysztof Dybciak, Grzegorz Kociuba.

Jak pisze  dr Paweł Tański: „Tom zaproponowany przez Adriana Glenia jako redaktora tej pracy – znakomitego badacza literatury i krytyka literackiego – jest fascynującą przygodą czytelniczą, otwierającą perspektywy i horyzonty myślowe o przemianach sztuki słowa, o formach wypowiedzi lirycznych i krytycznych, o stanie dzisiejszej humanistyki, w tym – filologii. W czasach zaniku czytelnictwa antologia ukazuje wyspy lekturowych doświadczeń i samotne latarnie wytrwałych miłośników litery, przewodników po opustoszałych światach literatury pięknej, książkowych wypraw w kraje wielkiej urody”.

Antologia to wartościowy wielogłos ważnych w literackim świecie osobistości. Autorzy pragną restytuować i rozwijać – na własną rękę, ale w koniecznym, by tak rzec, organiczne doświadczalnym dialogu – dziedzinę refleksji o poezji metafizycznej, o jej wartościach i ideach z nią związanych.

„Konstelacja Topoi” to książka ułatwiająca odczytywanie zjawisk współczesnej literatury i życia literackiego, i jednocześnie proponująca nowy styl uprawiania literatury i myślenia o niej. To opis i diagnoza zjawisk literackich, jak i polemika z wybranymi sądami wartościującymi zadomowionymi w przestrzeni rozmowy o literaturze.

 

Książka w cenie 25 zł do nabycia bezpośrednio w siedzibie wydawcy (Dworek Sierakowskich, ul. Czyżewskiego 12, Sopot) lub poprzez zamówienie mailowe: prenumerata@tps-dworek.pl

 

Wydanie książki Konstelacja Topoi dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.