Bronisław Wildstein w Dworku Sierakowskich, Antoni Libera i Agnieszka Kołakowska w Hotelu Eden

 Bronisław Wildstein w dworku Sierakowskich, Antoni Libera i Agnieszka Kołakowska w Hotelu Eden .

W ramach pierwszych Spotkań Konserwatystów i Republikanów w Sopocie odbędzie się m.in. wieczór autorski Bronisława Wildsteina (prowadzenie: Wanda Zwinogrodzka i prof. Wiesław Ratajczak) oraz 9 maja br. panel dyskusyjny pt. „Sztuka a liberalna demokracja” z udziałem Krzysztofa Izdebskiego, Marcina Kołpanowicza, Jacka Kucaby, Macieja Mazurka i Zofii Rosińskiej. To w dworku Sierakowskich. W Hotelu Eden w ramach Spotkań obędzie się spotkanie z Agnieszką Kołakowską i Antonim Liberą (8 maja, godz. 19.00) oraz, tego samego dnia, sesja „Młodokonserwatyzm warszawski w kulturze polskiej 1876–1939”.

Organizatorami sesji są: Pracownia Literatury XIX wieku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.