NADCHODZĄCE WYDARZENIA

5 lipca – 1 sierpnia, godz. 12.00-18.00

KRAJOBRAZY SPOD POWIEK. Malarstwo Marii Bereźnickiej-Przyłęckiej

18 lipca, godz. 18.00

Wiersze na Piętrze z Joshua Weinerem

19 lipca, godz. 18.00

Natalia Zaleska – fortepian

2 sierpnia, godz. 18.00

Andrzej Jagiełlo – tenor, Barbara Stefaniuk-Nowicka – fortepian

9 sierpnia

Magdalena Maniewska – obój, Alisa Kopac – skrzypce, Ewelina Bronk-Młyńska – altówka, Małgorzata Znarowska – wiolonczela

16 sierpnia, godz. 18.00

Magdalena Broks – fortepian

23 sierpnia, godz. 18.00

Paweł Kukliński – skrzypce, Tadeusz Samerek – wiolonczela, Mikołaj Pacholczyk – fortepian  

26 lipca, godz. 18.00

Leszek Skrla – baryton, Anna Mikolon – fortepian

30 sierpnia, godz. 18.00

Adam Bruderek – skrzypce, Anna Prabucka-Firlej – fortepian