Przedłużenie wystawy Ci, którzy odeszli są wśród nas do 15.12.2014

Uroczyste otwarcie wystawy połączone z Czwartkowym Wieczorem Muzycznym miało miesce w czwartek, 6 listopada o godz. 18.00. Wystąpili m. in. Wanda Dusia Staroniewicz – śpiew, Marcin Wądołowski – gitara w utworze Niech no zakwitką jabłonie, Mikołaj Dutkiewicz w recitalu gitarowym oraz Krzysztof Kuczkowski – recytacja wierszy Mieczysława Czychowskiego. W programie między innymi: Niech no zakwitną jabłonie, wiersze Mieczysława Czychowskiego oraz recital gitarowy.

Od czwartku, 6 listopada br. Towarzystwo Przyjaciół Sopotu serdecznie zaprasza na wystawę prac plastycznych Tadeusza Chyły, Mieczysława Czychowskiego, Aleksandra Dzwonkowskiego, Barbary Góry, Krystyny Górskiej, Henryka Mądrawskiego, Andrzeja Sobieszczańskiego, Ryszarda Stryjca oraz Piotra Wiatraka – wybitnych twórców, artystów plastyków, których nie ma już wśród nas, a jednak poprzez swoją twórczość są i będą zawsze obecni. Z uwagi na duże zainteresowanie pracami tych niezwykłych twórców wystawa zostanie przedłużona do 15 grudnia br.

Wystawę można oglądać w galerii sopockiego Dworku Sierakowskich (ul. J. Czyżewskiego 12) do 15 grudnia br. codziennie w godzinach 12.00-19.00.

Wstęp wolny.

Prace prezentowane na wystawie pochodzą z prywatnych kolekcji. Serdecznie dziękujemy za udostępnienie prac oraz pomoc w przygotowaniu wystawy następującym osobom: Rosvicie Stern, Mirosławowi Kuncewiczowi, Janowi Górze, Krystynie Mądrawskiej, Zofii Górskiej, Elżbiecie Wiatrak, Zdzisławowi Sobieszczańskiemu, Marii Szumowicz, Markowi Wróblowi i innym.

Ci, którzy odeszli …. są wśród nas:

Ci, którzy odeszli …. są wśród nas:

Tadeusz Chyła (1933 †2014) ur. w Sopocie piosenkarz, kompozytor, gitarzysta. Z wykształcenia malarz, studia na Wydziale Malarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Sopocie w pracowni Juliusza Studnickiego i Jacka Żuławskiego w latach 1954–1961. Uprawiał malarstwo sztalugowe, ścienne i scenografię. Dyplom uzyskał w 1961 r. Został bohaterem filmu krótkometrażowego Tadeusz Chyła (w cyklu Gwiazdy tamtych lat) w reż. Janusza Horodniczego i Krzysztofa Wojciechowskiego (1994), zrealizowanego przez TVP2. Jako artysta estradowy zadebiutował śpiewając ballady w gdańskim teatrzyku studenckim Bim-Bom (1954). Współtworzył kabarety To Tu i Silna Grupa pod Wezwaniem. Od roku 1973 występował samodzielnie. Teksty wielu jego piosenek są autorstwa Andrzeja Waligórskiego.

Mieczysław Czychowski (1931 †1996) – malarz, rysownik, rzeźbiarz i poeta. Absolwent wydziału malarstwa sztalugowego w pracowni prof. Juliusza Studnickiego i prof. Krystyny Łady-Studnickiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Był przyjacielem Edwarda Stachury. Opublikował 6 tomików poezji, jako pierwszy Miejsca wydrążone (1960). W 2006 r. nadano jego imię Szkole Podstawowej w Dzbeninie na Kurpiach, miejscu urodzenia artysty.

Aleksander Dzwonkowski (1884 †1969) – studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, którą ukończył w 1926 r. Pod koniec lat dwudziestych XX wieku mieszkał przez jakiś czas w Paryżu – stąd obrazy przedstawiające Katedrę Notre Dame. Po II wojnie do śmierci mieszkał w Sopocie. Malował do końca życia, miał wiele wystaw – najwięcej w BWA w Sopocie. Pochowany w Sopocie.

Barbara Góra (†2012) – Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Brała udział m.in. w pięciu edycjach Festiwalu Współczesnego Malarstwa Polskiego w Szczecinie, w trzech edycjach Biennale Sztuki Gdańskiej, a także w wystawach indywidualnych w Polsce, Francji, RFN, Zairze, Stanach Zjednoczonych. Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, a także w kolekcjach prywatnych w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Francji.

Krystyna Górska (1921 †2012) – z domu Starowieyska, ur. 1921 r. w Starej Wsi k. Bielska Białej. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie. W roku 1951 uzyskała dyplom w dziedzinie grafiki użytkowej i artystycznej. Od roku 1950 pokazywała swoje drzeworyty, akwaforty i linoryty na wystawach indywidualnych w kraju i za granicą, uczestniczyła w wystawach środowiskowych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Grafiki i gwasze artystki znajdują się w Gabinetach Rycin: Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki PAN w Gdańsku, Biblioteki Ossolineum we Wrocławiu oraz w zbiorach Muzeum Narodowego i Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku i oraz w wielu prywatnych kolekcjach polskich i zagranicznych.

Henryk Mądrawski (1933 †2009) – malarz, rysownik, grafik. Artysta od lat 60., czyli od okresu studiów związany był z Trójmiastem, a jego miejscem zamieszkania był Sopot. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku (1959–1965); początkowo pod kierunkiem prof. Piotra Potworowskiego, później prof. Stanisława Borysowskiego. Malował głównie kompozycje figuratywne, akty, rzadziej pejzaże; w swych pracach podejmował niekiedy tematy morza i wybrzeża. Brał udział w wystawach okręgowych i ogólnopolskich od 1965 r., a (od 1968 r.) w zagranicznych. Jego prace znajdują się w polskich muzeach i zbiorach prywatnych w kraju i za granicą m. in. w Algierze, Caracas, Malmö, Montrealu, Nowym Jorku, Paryżu, Sydney.

Andrzej Sobieszczański (1950 †1996) – Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku w pracowni prof. K. Śramkiewicza na wydziale malarstwa zakończone w 1976 r. Plastyk Dyrekcji Okręgu Poczty w Gdańsku. W latach 1976–1996 brał udział w wystawach i plenerach ogólnopolskich i zagranicznych. Autor szesnastu wystaw indywidualnych.

Ryszard Stryjec (1932 †1947) – grafik, malarz, rzeźbiarz. Urodzony w Lipniszkach k. Lidy. Wraz z rodziną deportowany do Kazachstanu. Po wojnie rodzina wróciła do Polski i osiedliła się w Trójmieście. W latach 1950-1952 uczył się w Państwowym Liceum Plastycznych w Gdyni-Orłowie. W latach 1952–1958 kontynuował naukę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku najpierw w Sopocie, później w Gdańsku. Studiował malarstwo w pracowniach profesora Stanisława Teisseyre’a i Krystyny Łada-Studnickiej oraz grafikę u prof. Zygmunta Karolaka. Stryjec uprawiał malarstwo, rzeźbę i ceramikę, przede wszystkim grafikę („gdański Dürer”). Prace artysty były prezentowane na licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą m.in. we Francji, Niemczech, Holandii i Finlandii oraz w wielu prywatnych kolekcjach Trójmiasta.

Piotr Wiatrak (1956 †2009) – urodzony w znanej sopockiej rodzinie, która pielęgnowała polonijne korzenie. Absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (pracownia prof. Józefa Zabłockiego). Dyplom z grafiki artystycznej otrzymał w 1985 r. Brał udział w kilkunastu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Francji, Hiszpanii, Szwecji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii. Zmarł 17 lipca 2009 r. we wsi Wesołowo pod Węgorzewem.