Czerwiec 2016

We wtorek, 7 czerwca 2016 r. o godz. 18.00 Towarzystwo Przyjaciół Sopotu zaprasza na wernisaż wystawy zbiorowej W POSZUKIWANIU TWÓRCZEGO WYRAZU. W galerii Dworku Sierakowskich pokażemy rysunki prezentujące m.in. pejzaże, martwą naturę i postacie wykonane przez uczestników Warsztatów Plastycznych Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (GUTW UG) pod kierunkiem dr W. Zaniewskiego. Wystawę będzie można oglądać do 24 czerwca, codziennie w godz. 12.00–18.00.

W wystawie udział wezmą:

Anna Cieślicka, Bogumiła Cegielska, Maria Czachowicz, Bogumiła Degórska-Cejnóg, Aleksandra Gan, Ludmiła Gawieńczyk, Barbara Gromotka, Zofia Gryń, Izabela Haller, Jolanta Herbutowska, Katarzyna Hoppe, Alina Idzikowska, Alicja Jankowiak, Andrzej Jankowiak, Krystyna Jankowska, Teresa Kenig, Marlena Korycka, Jadwiga Kraszewska, Ewa Krukowski, Hanna Kunowska, Ignacy Langa, Ewa Marczak, Ewa Mielcarzewicz, Barbara Międlar, Ewa Misiec, Irena Okniańska, Emma Potocka, Krystyna Rajca, Klara Skutnik, Lena Sowińska, Janina Stachowska, Olcha Średzińska, Janina Świda, Grażyna Wrześniak, Anna Zajączkowska.

Wstęp wolny.
Zapraszamy!

„Wystawa w Dworku Sierakowskich jest podsumowaniem aktywności i prezentacją osiągnięć grupy pasjonatów, którzy w ramach Warsztatów Plastycznych rozwijają swoje zainteresowania artystyczne. W ramach cotygodniowych spotkań słuchacze GUTW UG zdobywają wiedzę zarówno teoretyczną, przekazywaną w formie objaśnień, mini wykładów czy za pomocą prezentacji z wykorzystaniem współczesnych środków przekazu wizualnego, jak i praktyczną, pozwalającą na swobodne posługiwanie się klasycznymi technikami plastycznymi. Program obejmuje rysunek ołówkiem, sangwiną, węglem, piórkiem z wykorzystaniem tuszu (szrafowanie, lawowanie) a także malarskie techniki artystyczne, takie jak: akwarela, akryl, tempera, sucha pastela… realizowane głównie na papierze.

Wystawę podzieliłem na trzy części: pierwsza to rysunek studyjny – martwa natura, postać, portret, druga to notatki barwne przedstawiające podobne motywy, w których najistotniejszą rolę odgrywa kolor i zapis emocji, trzecia – pejzaż realizowany głównie na plenerach, w malowniczych miejscowościach województwa pomorskiego.”

dr Wojciech Zaniewski, GUTW UG