O Czwartkowych Wieczorach Muzycznych


PROGRAM CZWARTKOWYCH WIECZORÓW MUZYCZNYCH


Czwartkowe Wieczory Muzyczne to unikatowe przedsięwzięcie kontynuowane od 40 lat, czyli od początku istnienia Towarzystwa Przyjaciół Sopotu (1974 r.). Od samego początku organizowane są przez Krzysztofa Sperskiego – wiolonczelistę, profesora Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Czwartkowe Wieczory Muzyczne to kameralne koncerty muzyki poważnej, odbywające się w każdy czwartek (ok. 52 koncerty rocznie). Występują na nich studenci i profesorowie Akademii Muzycznej w Gdańsku, a także zaproszeni goście z Polski i zagranicy.

Zagrali u nas m. in.: Kaja i Justyna Danczowskie, Kordian Góra, Virpi Kipela (Finlandia), Matti Asikainen (Finlandia), Bożena Harasimowicz, Anna Prabucka-Firlej, muzycy ze Szwajcarii, Japonii, Meksyku czy Stanów Zjednoczonych. Ponadto, właśnie w sali kameralnej Dworku Sierakowskich debiutowało wielu znanych artystów. To tu po raz pierwszy wystąpił publicznie Rafał Blechacz.

Czwartkowe koncerty cieszą się ogromną popularnością. Co tydzień goszczą ok. 100 słuchaczy. Mają one stałą widownię, a wstęp na nie jest bezpłatny.

Każdy występ poprzedzony jest krótką prelekcją prowadzoną przez profesora Krzysztofa Sperskiego. Do tej pory publiczność miała możliwość wysłuchania prawie 2100 koncertów i zobaczenia około 4,5 tysiąca wykonawców.

W czwartek, 23 października 2014 roku o godz. 18.00 odbył się uroczysty Koncert Jubileuszowy z okazji 40-lecia Czwartkowych Wieczorów Muzycznych. Od czterdziestu lat Czwartkowe Wieczory Muzyczne – cotygodniowe koncerty muzyki kameralnej, podczas których wystąpili wybitni artyści polscy i zagraniczni oraz utalentowani studenci i uczniowie szkół muzycznych – cieszą się niezmiennie ogromną popularnością. Pomysłodawcą, twórcą i organizatorem tego cyklu jest profesor Krzysztof Sperski. Od 1974 roku odbyło sie 2057 koncertów.

W koncercie jubileuszowym wzięli udział muzycy: Krzysztof Sperski, Anna Prabucka Firlej, Paweł Kukliński, Bożena Harasimowicz, Florian Skulski, Hanna Pozorska, Enrique Alcover Alcolado (Hiszpania) a także zaproszeni goście m.in. przedstawiciele władz samorządowych: Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego, Jacek Karnowski Prezydent Sopotu, Joanna Cichocka-Gula Wiceprezydent Sopotu, prof. dr hab. Maciej Sobczak Rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku, zarząd i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, a także wierni słuchacze.

Podczas uroczystości profesor Krzysztof Sperski został uhonorowany przez Marszałka Mieczysława Struka plakietą Gryfa Pomorskiego De nihilo nihil fit.

W 2017 r. prof. Krzysztof Sperski obchodził jubileusz 75. urodzin. Z tej okazji Czwartkowy Wieczór Muzyczny 15 czerwca 2017 r. zamienił się w jubileuszowy benefis. Przed publicznością wystąpili: Krzysztof Sperski (wiolonczela), Jego studenci i uczniowie z towarzyszeniem Anny Prabuckiej-Firlej (fortepian). Życzeniami i gratulacjami od Dyrekcji Biura Towarzystwa oraz owacjami publiczności wspólnie uczciliśmy pomysłodawcę i od ponad 43 lat – niestrudzonego opiekuna artystycznego Czwartkowych Wieczorów Muzycznych.

Z okazji 70-lecia Akademii Muzycznej w Gdańsku, w dniu 19 listopada br., na cześć profesora K. Sperskiego – wieloletniego wykładowcy, dziekana Wydziału Instrumentalnego i prorektora tej uczelni, odbył się także koncert jubileuszowy. Koncert bardzo wyjątkowy, bowiem z udziałem 92. wiolonczelistów – studentów, doktorantów i wychowanków profesora.

Kontynuując rok jubileuszowy, w Dworku Sierakowskich podczas Czwartkowego Wieczoru Muzycznego w dniu 30 listopada profesor przyjął podziękowania, życzenia i gratulacje od Jacka Karnowskiego, Prezydenta Sopotu oraz Jana Kozłowskiego – Prezesa Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sopotu. Prof. Krzysztof Sperski został laureatem nagrody finansowej ufundowanej przez Prezydenta Sopotu. Uroczystość dopełniło Sto lat! ochoczo zaśpiewane przez zgromadzonych z akompaniamentem prof. Anny Prabuckiej-Firlej (fortepian) oraz koncert kameralny utalentowanych wychowanków profesora.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy Profesorowi!

Krzysztof Sperski – profesor zwyczajny, nauczyciel akademicki, artysta muzyk. Edukację muzyczną rozpoczął w 1952 r. pod kierunkiem wiolonczelisty Jana Zaborowskiego w Państwowej Szkole Muzycznej w Gdyni, której dyplom ukończenia uzyskał pięć lat później. Dalsze etapy to Średnia Szkoła Muzyczna w Gdańsku-Wrzeszczu (klasa Franciszka Pokornieckiego) i Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Sopocie – Gdańsku. Dyplom ukończenia PWSM w Gdańsku z tytułem magistra sztuki uzyskał w 1969 roku w klasie Prof. Romana Sucheckiego.

Przewód artystyczny I stopnia (odpowiednik doktoratu) w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu w 1978r. Przewód artystyczny II stopnia (habilitacja) w Akademii Muzycznej w Łodzi w 1985 r. Tytuł profesora sztuk muzycznych otrzymał w 1993 r.

Jako jeden z najwybitniejszych w Polsce metodyków gry na wiolonczeli jest zapraszany do wygłaszania wykładów, prowadzenia seminariów i kursów mistrzowskich (Olsztyn, Białystok. Warszawa, Wałbrzych, Gdańsk, Słupsk, Koszalin – Niemcy, Szwajcaria, Grecja, Finlandia, Rosja, Białoruś, Chile, Peru).

Brał udział w pracach jury międzynarodowych i krajowych konkursów muzycznych – m.in Gdańsk, Sztokholm, Hamburg. Łódź, Poznań, Wrocław, Ústí nad Orlici. Jest aktywnie koncertującym wiolonczelistą – jako solista i kameralista występował w większości ośrodków muzycznych w kraju, wielu krajach Europy (Wk. Brytania, Holandia, Belgia, Dania, Szwecja, Finlandia, Rosja, Litwa, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Czechy, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, Włochy, Szwajcaria, Francja, Hiszpania, Austria), Chile, Peru i Iranie.

W 1977 r. wraz z pianistką Anną Prabucką-Firlej i klarnecistą Markiem Schillerem założył Trio Gdańskie, aktywnie działające po dzień dzisiejszy, od kilkunastu lat ze skrzypkiem Pawłem Kuklińskim. Brał udział w renomowanych festiwalach muzycznych – m.in. w Helsinkach, Salonikach, Plovdiv, Sofii, Teheranie, na Helgoland, w Poznaniu, Kamieniu Pomorskim, Kołobrzegu i Wrocławiu. Dokonał nagrań radiowych i telewizyjnych, nagrał 3 płyty CD.

Jest organizatorem cyklu koncertowego Czwartkowe Wieczory Muzyczne w Dworku Sierakowskich w Sopocie oraz Koncertów na Zamku w Bytowie, Letnich Koncertów Organowych i Kameralnych w Kolegiacie w Kartuzach.

Był wielokrotnie odznaczany i nagradzany. Jest honorowym członkiem-założycielem Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach. Mieszka w Gdańsku.

Odznaczenia, medale i wyróżnienia:• Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” (1978 r.),
• Odznaka „Za Zasługi dla Miasta Gdańska” (1981 r.),
• Złoty Krzyż Zasługi (1985 r.),
• Medal Zasłużonym Ziemi Bytowskiej (1989 r.),
• Medal Komisji Edukacji Narodowej (2001 r.),
• Medal 650-lecia Miasta Bytowa (2002 r.),
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2002 r.),
• Sopocka Muza (2004 r.),
• Medal Wojewody Gdańskiego „Sint sua premia laudi” (2004 r.),
• Medal Prezydenta Miasta Gdańska (2006 r.),
• Medal Stulecia Miasta Sopotu (2008 r.),
• Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2009 r.),
• Medal Księcia Mściwoja II (2010 r.)
• Nagroda Burmistrza Kaszub KARTËSKÔ SKRA (2010 r.)
• Plakieta Gryfa Pomorskiego (2014 r.)
• Nagroda Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku za długoletni staż pracy (2017 r.)
• Nagroda od Prezydenta Miasta Sopotu (2018 r.)
• Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury (2018 r.)

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasta Sopotu