O Czwartkowych Wieczorach Muzycznych


PROGRAM CZWARTKOWYCH WIECZORÓW MUZYCZNYCH


Czwartkowe Wieczory Muzyczne to unikatowe przedsięwzięcie kulturalne kontynuowane od 45 lat, czyli od początku istnienia Towarzystwa Przyjaciół Sopotu (1974 r.). Pomysłodawcą i organizatorem cyklu jest niezmiennie Krzysztof Sperski – wiolonczelista, profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku, jeden z członków-założycieli Towarzystwa.

Czwartkowe Wieczory Muzyczne to kameralne koncerty muzyki poważnej, odbywające się w każdy czwartek (ok. 52 koncerty rocznie). Występują na nich studenci i profesorowie Akademii Muzycznej w Gdańsku, laureaci znaczących konkursów muzycznych, a także soliści i kameraliści z Polski i zagranicy.

Wystąpili u nas m. in.: Kaja i Justyna Danczowskie, Kordian Góra, Virpi Kipela (Finlandia), Matti Asikainen (Finlandia), Agnieszka Wolska, Anna Prabucka-Firlej, muzycy ze Szwajcarii, Japonii, Meksyku, Skandynawii czy Stanów Zjednoczonych. Ponadto, właśnie w sali kameralnej Dworku Sierakowskich debiutowało wielu znanych artystów. To tu po raz pierwszy wystąpił publicznie pianista Rafał Blechacz i śpiewaczka Bożena Harasimowicz.

Czwartkowe koncerty cieszą się ogromną popularnością. Co tydzień goszczą ok. 80 słuchaczy. Mają one stałą widownię, a wstęp na nie jest bezpłatny.

Każdy występ poprzedzony jest krótką prelekcją prowadzoną przez profesora Krzysztofa Sperskiego. Do tej pory publiczność miała możliwość wysłuchania ponad 2300 koncertów i zobaczenia kilka tysięcy wykonawców.

W czwartek, 23 października 2014 roku o godz. 18.00 odbył się uroczysty Koncert Jubileuszowy z okazji 40-lecia Czwartkowych Wieczorów Muzycznych, w którym udział wzięli muzycy: Krzysztof Sperski, Anna Prabucka Firlej, Paweł Kukliński, Bożena Harasimowicz, Florian Skulski, Hanna Pozorska, Enrique Alcover Alcolado (Hiszpania) a także zaproszeni goście m.in. przedstawiciele władz samorządowych: Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego, Jacek Karnowski Prezydent Sopotu, Joanna Cichocka-Gula Wiceprezydent Sopotu, prof. dr hab. Maciej Sobczak Rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku, zarząd i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, a także wierni słuchacze.
Podczas uroczystości profesor Krzysztof Sperski został uhonorowany przez Marszałka Mieczysława Struka plakietą Gryfa Pomorskiego De nihilo nihil fit.

W 2017 r. prof. Krzysztof Sperski obchodził jubileusz 75. urodzin. Z tej okazji Czwartkowy Wieczór Muzyczny 15 czerwca 2017 r. zamienił się w jubileuszowy benefis. Przed publicznością wystąpili: Krzysztof Sperski (wiolonczela), Jego studenci i uczniowie z towarzyszeniem Anny Prabuckiej-Firlej (fortepian). Życzeniami i gratulacjami od Dyrekcji Biura Towarzystwa oraz owacjami publiczności wspólnie uczciliśmy pomysłodawcę i od ponad 43 lat – niestrudzonego opiekuna artystycznego Czwartkowych Wieczorów Muzycznych.
Z okazji 70-lecia Akademii Muzycznej w Gdańsku, w dniu 19 listopada br., na cześć profesora K. Sperskiego – wieloletniego wykładowcy, dziekana Wydziału Instrumentalnego i prorektora tej uczelni, odbył się także koncert jubileuszowy. Koncert bardzo wyjątkowy, bowiem z udziałem 92. wiolonczelistów – studentów, doktorantów i wychowanków profesora.
Kontynuując rok jubileuszowy, w Dworku Sierakowskich podczas Czwartkowego Wieczoru Muzycznego w dniu 30 listopada profesor przyjął podziękowania, życzenia i gratulacje od Jacka Karnowskiego, Prezydenta Sopotu oraz Jana Kozłowskiego – Prezesa Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sopotu. Prof. Krzysztof Sperski został laureatem nagrody finansowej ufundowanej przez Prezydenta Sopotu. Uroczystość dopełniło Sto lat! ochoczo zaśpiewane przez zgromadzonych z akompaniamentem prof. Anny Prabuckiej-Firlej (fortepian) oraz koncert kameralny utalentowanych wychowanków profesora.

W czerwcu 2019 r. prof. Krzysztof Sperski został laureatem w konkursie Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”, otrzymując tytuł Przyjaciela Seniora.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy Profesorowi!

Krzysztof Sperski – profesor zwyczajny, nauczyciel akademicki, artysta muzyk. Edukację muzyczną rozpoczął w 1952 r. pod kierunkiem wiolonczelisty Jana Zaborowskiego w Państwowej Szkole Muzycznej w Gdyni, której dyplom ukończenia uzyskał pięć lat później. Dalsze etapy to Średnia Szkoła Muzyczna w Gdańsku-Wrzeszczu (klasa Franciszka Pokornieckiego) i Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Sopocie – Gdańsku. Dyplom ukończenia PWSM w Gdańsku z tytułem magistra sztuki uzyskał w 1969 roku w klasie Prof. Romana Sucheckiego.

Przewód artystyczny I stopnia (odpowiednik doktoratu) w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu w 1978r. Przewód artystyczny II stopnia (habilitacja) w Akademii Muzycznej w Łodzi w 1985 r. Tytuł profesora sztuk muzycznych otrzymał w 1993 r.

Jako jeden z najwybitniejszych w Polsce metodyków gry na wiolonczeli jest zapraszany do wygłaszania wykładów, prowadzenia seminariów i kursów mistrzowskich (Olsztyn, Białystok. Warszawa, Wałbrzych, Gdańsk, Słupsk, Koszalin – Niemcy, Szwajcaria, Grecja, Finlandia, Rosja, Białoruś, Chile, Peru).

Brał udział w pracach jury międzynarodowych i krajowych konkursów muzycznych – m.in Gdańsk, Sztokholm, Hamburg. Łódź, Poznań, Wrocław, Ústí nad Orlici. Jest aktywnie koncertującym wiolonczelistą – jako solista i kameralista występował w większości ośrodków muzycznych w kraju, wielu krajach Europy (Wk. Brytania, Holandia, Belgia, Dania, Szwecja, Finlandia, Rosja, Litwa, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Czechy, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, Włochy, Szwajcaria, Francja, Hiszpania, Austria), Chile, Peru i Iranie.

W 1977 r. wraz z pianistką Anną Prabucką-Firlej i klarnecistą Markiem Schillerem założył Trio Gdańskie, aktywnie działające po dzień dzisiejszy, od kilkunastu lat ze skrzypkiem Pawłem Kuklińskim. Brał udział w renomowanych festiwalach muzycznych – m.in. w Helsinkach, Salonikach, Plovdiv, Sofii, Teheranie, na Helgoland, w Poznaniu, Kamieniu Pomorskim, Kołobrzegu i Wrocławiu. Dokonał nagrań radiowych i telewizyjnych, nagrał 3 płyty CD.

Jest organizatorem cyklu koncertowego Czwartkowe Wieczory Muzyczne w Dworku Sierakowskich w Sopocie oraz Koncertów na Zamku w Bytowie, Letnich Koncertów Organowych i Kameralnych w Kolegiacie w Kartuzach.

Był wielokrotnie odznaczany i nagradzany. Jest honorowym członkiem-założycielem Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach. Mieszka w Gdańsku.

Odznaczenia, medale i wyróżnienia:

• Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” (1978 r.),
• Odznaka „Za Zasługi dla Miasta Gdańska” (1981 r.),
• Złoty Krzyż Zasługi (1985 r.),
• Medal Zasłużonym Ziemi Bytowskiej (1989 r.),
• Medal Komisji Edukacji Narodowej (2001 r.),
• Medal 650-lecia Miasta Bytowa (2002 r.),
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2002 r.),
• Sopocka Muza (2004 r.),
• Medal Wojewody Gdańskiego „Sint sua premia laudi” (2004 r.),
• Medal Prezydenta Miasta Gdańska (2006 r.),
• Medal Stulecia Miasta Sopotu (2008 r.),
• Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2009 r.),
• Medal Księcia Mściwoja II (2010 r.)
• Nagroda Burmistrza Kaszub KARTËSKÔ SKRA (2010 r.)
• Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego – Plakieta Gryfa Pomorskiego (2014 r.)
• Nagroda Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku za długoletni staż pracy (2017 r.)
• Nagroda od Prezydenta Miasta Sopotu (2018 r.)
• Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury (2018 r.)
•  Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora” w kategorii „Przyjaciel Seniora” (2019 r.)

 

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasta Sopotu

Koncert czwartkowy w dniu 27.09.2018 z udziałem: JOANNY SPERSKIEJ – sopran, KRZYSZTOFA SPERSKIEGO – wiolonczela, GRZEGORZA SPERSKIEGO – fagot i ANNY PRABUCKIEJ-FIRLEJ – fortepian

Koncert z okazji Sopockich Dni Seniora w dniu 13.06.2019 z udziałem Małgorzata Wójcik (skrzypce) i Mikołaj Sikała (fortepian).  Profesor Krzysztof Sperski otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora” w kategorii „Przyjaciel Seniora” m.in. za organizację koncertów w ramach Czwartkowych Wieczorów Muzycznych (nieprzerwanie od 45. lat), co, wspólnie z Seniorami, również świętowaliśmy podczas tego wyjątkowego wieczoru. Wręczenie nagrody odbyło się kolejnego dnia (14.06.2019) w Muszli koncertowej.

Czwartkowy Wieczór Muzyczny w hiszpańskim klimacie. 11 lipca 2019 r. zagrał kwartet QUATUOR EUROPA, który przybliżył obecnym kulturę i muzykę iberyjską. Wieczór zakończyła degustacja wina hiszpańskiego.