CZWARTKOWY WIECZÓR MUZYCZNY ONLINE | 29.04.2021

Wraz z profesorem Krzysztofem Sperskim, od ponad 45 lat niezmiennie co tydzień zapraszamy Państwa na Czwartkowe Wieczory Muzyczne. W czwartek 29 kwietnia zaproponowaliśmy spotkanie z muzyką klasyczną. Raz jeszcze wysłuchaliśmy Romana Niczyparuka (Białoruś) – skrzypce oraz Natalię Zaleską – fortepian w kompozycjach Wolfganga Amadeusza Mozarta, Fritza Kreislera, Michaiła Glinki oraz Johanna Brahmsa.

 

Program koncertu:

 

Wolfgang Amadeus Mozart

1. Sonata G-dur K 301

2. Allegro con spirito

3. Allegretto

 

Fritz Kreisler

4. Liebesfreud

5. Liebesleid

6. Schon Rosmarin

 

Michaił Glinka

7. Nocturne „LA Separation”

 

Johann Brahms

8. Scherzo c-moll

Fritz Kreisler

9. Mały marsz wiedeński

 

Koncert w wersji filmowej ukazał się ponownie na naszej stronie internetowej oraz profilu FB w czwartek 29 kwietnia br. i był dostępny przez dwa tygodnie.

Dostęp bezpłatny.
Serdecznie Zapraszamy!