Czwartkowy wieczór muzyczny | Premiera II cz. Koncertu online

Zapraszamy do wysłuchania II części Koncertu z historią w Ratuszu. W programie Emanuel Kania (1827-1887) – Trio g-moll, Cz. IV Finale – Allegro con fuoco.

Wykonawcy:

TRIO GDAŃSKIE
Anna Prabucka-Firlej – fortepian
Paweł Kukliński – skrzypce
Krzysztof Sperski – wiolonczela
Kierownictwo artystyczne Koncertów z historią
prof. Leszek Sokołowski
 
Prowadzenie i gawęda historyczna
dyrektor Andrzej Lechowski
Występ odbył się 8 kwietnia 2018 r. w Białymstoku.