Jan Polkowski – poezja w życiu, życie w poezji. Wiersze na Piętrze | 6.06.2018 r.

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu i redakcja dwumiesięcznika literackiego Topos zapraszają w środę 6 czerwca o godz. 18.00 na spotkanie w cyklu Wiersze na Piętrze. Gościć będziemy Jana Polkowskiego, wydawcę, poetę, pisarza i publicystę, działacza opozycji antykomunistycznej, autora między innymi zbiorów wierszy wydanych w serii Biblioteka „Toposu”: „Głosy” (nominacja do Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej, Nagroda Poetycka im. K.I. Gałczyńskiego ORFEUSZ) oraz „Pochód duchów”. W programie spotkania także fragmenty twórczości Jana Polkowskiego w interpretacji autora.

Wstęp wolny.

Zapraszamy!

 

Badacze literatury bardzo często przestrzegają, by na dzieło literackie nie patrzeć poprzez pryzmat biografii Autora. W przypadku Jana Polkowskiego można zaryzykować twierdzenie, iż jest on chwalebnym wyjątkiem od tej reguły. Bo kiedy Stanisław Barańczak powiedział, że „Polkowski ma nieprzepartą chęć mówienia prawdy”, to nie wiemy, czy miał na myśli Autora czy Jego poezję, albo inaczej – możemy powiedzieć, że zdanie to jest prawdziwe w obu przypadkach.

Dlatego też spotkania z Janem Polkowskim może mieć tematykę literacką – Autor czytający swoja poezję – lub też formę biograficzną – Autor rozmawiający o swoich postawach, wyborach, historii. Obie sytuacje pokażą tę samą prawdę o niezłomnej postawie, bez ambiwalencji, kompromisów czy dostosowywania się do potrzeb chwili.

Ale można też pokazać go poprzez obie formy naraz. W obu przypadkach będzie mówił tym samym głosem, życie codzienne komentując poezją, a poezji stawiając wygórowane zadania moralne i poszukiwania prawdy.(…)

Symptomatyczne jest to, że tak jak w 1980 roku zadebiutował tomem „To nie jest poezja” by przez całe lata 80-te komentować tragiczną rzeczywistość Polski i zamilkł w roku 1989 na długie 20 lat, tak w 2009 r. powrócił do poezji bardzo dobrze przyjętym tomem „Cantus”. Uznał widocznie, że ta nowa rzeczywistość, ta nowa Polska znów potrzebuje poetyckiego komentarza i jasnego głosu poety nastrojonego niczym kamerton.

 

Krzysztof Brożek

 

 

Jan Polkowski

Jako poeta zadebiutował publikując swoje utwory w 1978 w kwartalniku „Zapis”, w tym samym roku założył wychodzące w drugim obiegu czasopismo „Sygnał”. W okresie 1983-1990 był redaktorem naczelnym kwartalnika „Arka”, od 1990 – „Czasu Krakowskiego”.

Działał w Studenckim Komitecie „Solidarności”, a także w Krakowskiej Oficynie Studenckiej. Jako działacz opozycji demokratycznej i niezależny wydawca był internowany w okresie stanu wojennego.

Po 1989 m. in. był rzecznikiem prasowym rządu Jana Olszewskiego i przewodniczącym rady nadzorczej Polskiej Agencji Informacyjnej.

 

Tomy poezji i książki: „To nie jest poezja” (1980), „Oddychaj głęboko” (1981), „Ogień” (1983), „Wiersze 1977-1984” (1986), „Drzewa” (1987), „Elegie z Tymowskich Gór i inne wiersze” (1990), „Elegie z Tymowskich Gór 1987-1989” (2008), „Cantus” (2009), „Cień” (2010), „Głosy” (2012, wyd. II 2013), „Gorzka godzina” (2015), „Gdy Bóg się waha. Poezje 1977-2017” (2017), „Ślady krwi” (2013), „Pochód duchów” (2018).

 

Wybrane nagrody: W 1983 r. otrzymał Nagrodę Fundacji im. Kościelskich,

w 2007 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, w 2010 r. był nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w kategorii książka roku za tom „Cantus” oraz otrzymał nagrodę im. Andrzeja Kijowskiego za tom „Cantus”, w 2010 r. odznaczony został Medalem „Niezłomnym w słowie”, w 2013 r. był nominowany do Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej za tom „Głosy” oraz otrzymał Orfeusza – Nagrodę Poetycką im. K.I. Gałczyńskiego za najlepszy tom roku za zbiór „Głosy”, w 2014 r. otrzymał Nagrodę Identitas w dziedzinie Humanistyki i Literatury Pięknej, w 2015 r. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przyznało mu nagrodę specjalną „Laur SDP” za rok 2014 „w uznaniu zasług dla wolności i piękna słowa drukowanego”, w 2016 został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy literackiej.

                             

Jan Polkowski – poezja w życiu, życie w poezji to projekt zorganizowany przez Stowarzyszenie NZS 1980 w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Edukacja Kulturalna. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.