Jubileusz profesora Krzysztofa Sperskiego

W 2017 r. prof. Krzysztof Sperski obchodził jubileusz 75. urodzin. Z tej okazji Czwartkowy Wieczór Muzyczny 15 czerwca 2017 r. zamienił się w jubileuszowy benefis. Przed publicznością wystąpili: Krzysztof Sperski (wiolonczela), Jego studenci i uczniowie z towarzyszeniem Anny Prabuckiej-Firlej (fortepian). Życzeniami i gratulacjami od Dyrekcji Biura Towarzystwa oraz owacjami publiczności wspólnie uczciliśmy pomysłodawcę i od ponad 43 lat – niestrudzonego opiekuna artystycznego Czwartkowych Wieczorów Muzycznych.

 

 

 

 

 

 

Z okazji 70-lecia Akademii Muzycznej w Gdańsku, w dniu 19 listopada br., na cześć profesora K. Sperskiego – wieloletniego wykładowcy, dziekana Wydziału Instrumentalnego i prorektora tej uczelni, odbył się także koncert jubileuszowy. Koncert bardzo wyjątkowy, bowiem z udziałem 92. wiolonczelistów – studentów, doktorantów i wychowanków profesora.

Kontynuując rok jubileuszowy, w Dworku Sierakowskich podczas Czwartkowego Wieczoru Muzycznego w dniu 30 listopada profesor przyjął podziękowania, życzenia i gratulacje od Jacka Karnowskiego, Prezydenta Sopotu oraz Jana Kozłowskiego – Prezesa Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sopotu. Prof. Krzysztof Sperski został laureatem nagrody finansowej ufundowanej przez Prezydenta Sopotu. Uroczystość dopełniło Sto lat! ochoczo zaśpiewane przez zgromadzonych z akompaniamentem prof. Anny Prabuckiej-Firlej (fortepian) oraz koncert kameralny utalentowanych wychowanków profesora.

 

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy Profesorowi!

 

 

Więcej:

https://tps-dworek.pl/czwartkowe-wieczory-muzyczne-afisz-na-listopadgrudzien/

http://www.amuz.gda.pl/events/koncert-z-okazji-jubileuszu-75-urodzin-prof-krzysztofa-sperskiego/

https://gdansk.tvp.pl/34888526/ponad-90-wiolonczel-na-urodziny-profesora