Kawiarnia w Dworku Sierakowskich – komunikat

KOMUNIKAT
Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sopotu

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Sopotu na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia br. rozstrzygnął konkurs ofert na najem kawiarni w dworku Sierakowskich. Nowym najemcą została wybrana firma Clasic Art z Sopotu.

Przy zbliżonych propozycjach wysokości miesięcznego czynszu u wszystkich oferentów i podobnych wizjach kawiarni, o wyborze zdecydowała wysokość nakładów inwestycyjnych i odważna zmiana marki miejsca.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Sopotu jednogłośnie opowiedział się za zaproponowaną zmianą oraz  przedstawionym udziałem inwestycyjnym w funkcjonowaniu kawiarni i ogrodu.

Wszystkim oferentom dziękujemy za złożenie ciekawych propozycji.

 

 

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Sopotu ogłasza konkurs ofert na najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni artystycznej w Dworku Sierakowskich, znajdującym się przy ul. J. Czyżewskiego 12 w Sopocie, według poniższego REGULAMINU:

I. PRZEDMIOTEM oferty jest lokal o powierzchni 25,70 m kw. z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 11,25 m kw i możliwością prowadzenia działalności w ogrodzie przylegającym do budynku nieruchomości.

II. OFERTA powinna zawierać:
1. ogólną koncepcję działalności i koncepcję współpracy z Wynajmującym;
2. informację o ew. praktyce w prowadzeniu lokalu gastronomicznego;
3. propozycję wysokości miesięcznego czynszu bez opłat dodatkowych (media i in.) przy czym oferowana kwota nie może być niższa niż 3.000 zł.

III. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:
1. szczegółowy opis koncepcji działalności z uwzględnieniem charakteru miejsca;
2. oferta gastronomiczna;
3. wizualizacja lub opis projektu zagospodarowania/wystroju lokalu wraz z ogrodem;
4. dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez oferenta (wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego), ew. referencje.

IV. KONKURS ofert uważa się za ważny jeśli wpłynie co najmniej jedna oferta.

V. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

VI. ORGANIZATOR nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez uczestników konkursu.

DODATKOWE INFORMACJE. Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami zapraszamy do Dworku Sierakowskich po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (58 551 07 56).

Oferta ważna 14 dni od dnia ogłoszenia.

Sopot, 08.08.2019