Konkurs poetycko-plastyczny „Wiersz+” pod hasłem: „Malujemy Gałczyńskiego. W 110. rocznicę urodzin Poety”

Szanowni Państwo,
w związku z dużym zainteresowaniem Konkursem postanowiliśmy przedłużyć termin nadsyłania prac do 18 września br.

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu i dwumiesięcznik literacki „Topos” ogłaszają trzecią edycję Konkursu poetycko-plastycznego „Wiersz+”, tym razem pod hasłem „Malujemy Gałczyńskiego. W 110. rocznicę urodzin Poety”.

Przedmiotem Konkursu jest plastyczna interpretacja dowolnie wybranego wiersza K. I. Gałczyńskiego. Dopuszcza się różnorodność rodzajów i technik artystycznych w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki i fotografii. Oczekujemy prac nie przekraczających wymiaru 70 x 100 cm. Prace na odwrocie muszą być podpisane: imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy oraz tytuł wiersza, który był inspiracją do powstania pracy. Honorowane będą tylko prace z kompletnym opisem. Mile widziane będą prace oprawione, przystosowane do ekspozycji, przy czym prosimy o nieoprawianie w szkło. Do udziału w Konkursie zapraszamy studentów ASP oraz wydziałów malarstwa i rysunku na innych wyższych uczelniach, studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczniów szkół plastycznych, a także indywidualnych twórców z terenu Trójmiasta i całego województwa pomorskiego.

Prace należy nadsyłać do 18 sierpnia 2015 roku na adres: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 81–706 Sopot, Dworek Sierakowskich, ul. J. Czyżewskiego 12 z dopiskiem „Wiersz+”.
Profesjonalne jury Konkursu (malarze, poeci, kuratorzy) przyzna nagrody finansowe i rzeczowe ufundowane przez organizatorów i fundatorów (warunek – osobisty udział w uroczystości wręczenia nagród; w przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym, a gratyfikacja pieniężna powiększy sumę nagród w kolejnym Konkursie). Grand Prix – 2 tys. zł, I Nagroda – 1 tys. zł, II Nagroda – 700 zł oraz wyróżnienia.

Prace nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w galerii Dworku Sierakowskich.
Wernisaż wystawy i uroczyste wręczenie nagród odbędą się 1 października br. w Dworku Sierakowskich.

Organizator nie zwraca prac nadesłanych na Konkurs, chyba, że twórca zastrzeże sobie zwrot. W tym ostatnim przypadku Organizator odsyła pracę na koszt uczestnika Konkursu. Istnieje możliwość odebrania pracy osobiście w ciągu jednego miesiąca po zakończeniu wystawy pokonkursowej, tj. do 30 listopada. Nieodebrane prace wzbogacą zbiory Organizatora.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Towarzystwa Przyjaciół Sopotu pod numerem telefonu 58 551 07 56.

Termin dostarczania prac : 18 września 2015 r.
Adres: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 81-706 Sopot, ul. J.Czyżewskiego 12 z dopiskiem „Wiersz+”.
Dodatkowe informacje:  www.tps-dworek.pl, mail: biuro@tps-dworek.pl, tel. 58 551 07 56

Regulamin.