Konsultacje Rzecznika Osoby Starszej w Dworku Sierakowskich – do 21.12.2015

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu zaprasza seniorów na konsultacje Rzecznika Osoby Starszej. Konsultacje odbywają się w co drugi poniedziałek miesiąca, w godzinach 12.00-16.00.
Poniżej harmonogram konsultacji w Dworku Sierakowskich:

 • 7 września 2015 r.
 • 21 września 2015 r.
 • 5 października 2015 r.
 • 19 października 2015 r.
 • 2 listopada 2015 r.
 • 16 listopada 2015 r.
 • 30 listopada 2015 r.
 • 21 grudnia 2015 r.

Więcej na temat projektu Rzecznik Osoby Starszej

Cele projektu:

 • zwiększenie dostępu do poradnictwa obywatelskiego, prawnego i psychologicznego dla osób starszych mieszkających w Sopocie (min. 200 osób)
 • aktywizacja seniorów w życiu publicznym i społecznym  Sopotu
 • stworzenie  Sieci Rzecznictwa Osób Starszych (ROS)

Rzecznicy Osoby Starszej (4 osoby):
Podstawowym zadaniem Rzeczników Osoby Starszej będzie udzielanie porad i wsparcie sopockich seniorów w zakresie codziennego funkcjonowania w życiu publicznym (kontakt z urzędami, pomoc w załatwieniu kwestii formalno – prawnych oraz wsparcie w sprawach obywatelskich
Rzecznicy opiekować się będą 8 punktami konsultacyjnymi, zlokalizowanymi w różnych  miejscach w Sopocie m.in. bibliotekach sopockich, Sopockim Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej, sklepie charytatywnym LukLuk, Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Rzecznikami będą seniorzy – osoby aktywne, odpowiednio przeszklone do wykonywania tej pracy oraz znające problemy osób starszych.

Pozostałe zadania rzeczników Osoby Starszej:
1. Aktywizowanie i motywowanie seniorów do działania na rzecz społeczności sopockiej.
2. Zwiększenie powszechnego dostępu do aktualnej informacji przeznaczonej dla seniorów.
3. Podejmowanie interwencji w sytuacjach niewłaściwego traktowania osób starszych w instytucjach publicznych.
4. Reagowanie na wszelkie przejawy dyskryminacji osób starszych.
5. Animowanie oraz upowszechnianie działalności organizacji seniorskich.
6. Integrowanie i edukowanie środowiska seniorów poprzez organizację spotkań grupowych.
7. Włączenie osób starszych w prace wolontariatu „seniorzy seniorom”.
8. Podejmowanie współpracy z mediami w celu propagowania problematyki osób starszych i roli rzeczników.

Dodatkowa oferta dla seniorów:
W projekcie dostępne są także usługi poradnictwa specjalistycznego np. prawnego i psychologicznego (po wcześniejszym kontakcie i ustaleniu z Rzecznikiem).

Seniorzy w centrum uwagi:
Projekt ma również na celu, przyczynienie się do integracji społecznej i tym samym zmniejszenie poczucia osamotnienia i „przytłoczenia” osób starszych w nowoczesnym mieście.
Bardzo ważne jest promowanie działań obywatelskich i zapewnienie możliwości edukacji obywatelskiej oraz rozwój różnorodnych form aktywności edukacyjnej kierowanej do sposób starszych oraz skorelowanie ich z istniejącymi działaniami i inicjatywami.

Termin realizacji projektu: czerwiec-grudzień 2015 r.
Kontakt do koordynatorów projektu: tel. 603 330 930 lub 668 124 765