LISTOPAD 2017

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu zaprasza do dworkowej Galerii na kontynuację listopadowego cyklu wspomnień o wybitnych, już nieżyjących artystach związanych z Sopotem. Na wystawę „Ci, którzy odeszli są wśród nas” w tym roku złożą się prace Eleonory Jagaciak-Baryłko, Mieczysława Baryłko, Zuli Strzeleckiej oraz Mariana Strzeleckiego. Zaprezentujemy m.in. malarstwo, grafiki, rysunki oraz tkaniny artystyczne. Kuratorem tej wystawy jest sopocka malarka i pedagog Roswita Stern.

Wernisaż wystawy odbył się w środę,  8 listopada  o godz. 18.00.

Wystawę będzie można oglądać do 3 grudnia 2017 r., codziennie w godzinach 12.00–18.00.

 

Wstęp bezpłatny. Zapraszamy!

 

Prace prezentowane na wystawie pochodzą z prywatnych kolekcji. Serdecznie dziękujemy rodzinom i przyjaciołom autorów oraz pani Roswicie Stern za pomoc w przygotowaniu wystawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEONORA JAGACIAK-BARYŁKO
Należała do grona ostatnich malarek-przedstawicielek szkoły sopockiej. Urodziła się w Grodzisku Wielkopolskim (1925). Pierwszym jej nauczycielem malarstwa, jeszcze w Bydgoszczy, był znany artysta i krytyk sztuki Marian Turwid. Studia rozpoczęła w Sopocie u prof. Artura Nacht-Samborskiego by zakończyć je w pracowni prof. Juliusza Studnickiego (1954). Malowała Sopot, Kaszuby, kwiaty, portrety. Związana była z nurtem sztuki nowoczesnej, który tworzyła w łączności z naturą i to zarówno w sensie ideowym jak i artystycznym. Często w swoich pracach nawiązywała do mijającego czasu, który malowała za pomocą widoków skazanych na zapomnienie i zniszczenie. Jest autorką m.in. wybitnych akwafort przedstawiających Gdynię (1975-80). Uczestniczyła w wielu wystawach między innymi w Berlinie, Budapeszcie, Paryżu, Wiedniu, Moskwie. Ostatni raz jej twórczość prezentowana była na wystawie „Szkoła Sopocka – między sztuką a polityką” (Sopot, czerwiec 2015). Była pedagogiem kształcącym nauczycieli przedmiotów artystycznych, a prywatnie żoną znanego sopockiego malarza, Mieczysława Baryłki. Zmarła 29.09.2016 r. w Sopocie.

 

 

MIECZYSŁAW BARYŁKO
Urodzony 29 VII 1923 r. w Siedlcach. Od 1939 roku uczęszczał do gimnazjum im. Mikołaja Reja w Warszawie. W styczniu 1943 roku został aresztowany przez gestapo i przebywał na Pawiaku i w obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu, Gross-Rosen i Flossenburgu. Uwolniony został w kwietniu 1945 roku przez amerykańskie oddziały. Przez rok mieszkał w Elblągu gdzie pracował w Fabryce Wyrobów Metalowych. W 1946 roku przeprowadził się do Sopotu i zaczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku w pracowni Artura Nachta-Samborskiego. W 1953 roku uzyskał dyplom. W latach 1955-1971 pracował na tejże uczelni początkowo w Pracowni Malarstwa Architektonicznego na Wydziale Malarstwa, a następnie w Pracowni Rysunku Wieczornego. Od 1950 roku prowadził samodzielną działalność artystyczną. Od 1956 roku do 1958 oraz od 1968 do 1969 roku pełnił funkcję prezesa ZPAP. Brał udział w renowacjach ulicy Długiej i Długiego Targu w Gdańsku. Należał do „grupy realistów”. Zmarł 19 XII 2002 roku i został pochowany na cmentarzu komunalnym w Sopocie.

Artysta uczestniczył w ponad 90 zbiorowych wystawach sztuki w Polsce i za granicą oraz maił ponad 20  wystaw indywidualnych. Prace Mieczysława Baryłki znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Gdańsku i Szczecinie, w Muzeum Historii Miasta Gdańska, w Galerii Drezdeńskiej oraz w kolekcjach prywatnych w kraju za granicą.

 

 

ZULA STRZELECKA
Urodzona w 1924 r. w Wilnie. Studiowała malarstwo w gdańskiej PWSSP w pracowni prof. Artura Nacht-Samborskiego oraz tkactwo dekoracyjne w pracowni prof. Józefy Wnukowej. Dyplom uzyskała w 1955 roku. W latach 1950-1957 pracowała w zakładzie naukowo-badawczym tkaniny dekoracyjnej przy PWSSP w Gdańsku. Malarka, twórczyni tkanin, scenografii, mody, a także autorka malowideł na ścianach odbudowywanych  po wojnie gdańskich kamieniczek. Razem z mężem Marianem Strzeleckim prowadziła w Sopocie miejsce spotkań środowisk twórczych, otwarty artystyczny dom, który odwiedzali m.in.: Parandowscy, Wiłkomirska, Waldorff, Hesse- Bukowska, Cybulski, Nacht-Samborski, Cybis, Potworowski, Zawadzka, Holoubek, Fijewski, Kobiela, Żuławski, Ostrowski, Studnicki.

W swojej twórczości zarówno malarskiej jak i tej poświęcone tkaninie, nawiązywała przede wszystkim do motywów zaczerpniętych z otaczającej nas przyrody. Jej kompozycje charakteryzowały się wielką dbałością o szczegół. Inspirowała się barokowymi odniesieniami, często eksperymentowała również z abstrakcją, ale podstawę stanowiły prozaiczne motywy, jak kwiaty, liście  roślin, ptaki, ćmy, motyle. Sięgała również do estetyki dalekowschodniej. Wykonywała wielkoformatowe tkaniny – kołtryny, kilimy, makaty, kurdybany, kurtyny, stroje, pasy słuckie, tkaniny malowane. Wraz z gronem swoich koleżanek w Zakładzie Tkanin, powstałym przy uczelni na początku lat 50-tych, pod kierownictwem prof. Józefy Wnukowej, wykonywała drukowane tkaniny artystyczne. Zmarła w Sopocie w 2012 r.

 

 

MARIAN STRZELECKI
Urodzony w 1924 r. w Sieciechowie na Mazowszu. Podczas okupacji niemieckiej działał w partyzanckim oddziale Armii Krajowej pod dowództwem „Szarego” w kielecko-świętokrzyskim. W 1945 roku przyjechał na Wybrzeże gdzie zatrudnił się przy odbudowie portu w Gdańsku. W 1946 roku rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie, malarstwo w pracowni prof. Artura Nachta-Samborskiego i tkaninę w pracowni prof. Józefy Wnukowej. W 1951 roku ukończył studia a w 1955 roku uzyskał dyplom. W latach 1951-1956 pracował jako asystent w pracowni tkaniny prof. Józefy Wnukowej. Brał też udział wraz z innymi artystami w odbudowie Gdańska. Wykonywał tam ścienne malarstwo dekoracyjne (fresk i sgraffito) na elewacjach odbudowywanych kamienic przy ul. Długiej. Był wiceprzewodniczącym Zarządu Okręgu ZPAP i przewodniczącym sekcji plastycznej Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. Uprawiał malarstwo i tkaninę artystyczną. Jego tkaniny zdobią szereg wnętrz w obiektach użyteczności publicznej i zabytkach. Mieszkał w Sopocie. Zginął w wypadku samochodowym 11 II 1973 roku.

 

Opracowano na podstawie pgs.pl, galeria-essey.pl, wybrzeze24.pl