LISTOPAD 2020 | WYSTAWA W WERSJI ONLINE

 

Zapraszamy na wystawę przygotowaną w hołdzie nieżyjącym już twórcom, wybitnym artystom związanym z Sopotem oraz Szkołą Plastyczną w Gdyni Orłowie, która w bieżącym roku obchodzi jubileusz 75-lecia działalności. Na ekspozycji pt. „Ci, którzy odeszli są wśród nas” znajdują się prace: Zdzisławy Cybulskiej, Adama Harasa, Zbigniewa Jóźwika, Andrzeja Lipniewskiego i Haliny Stec.
Kuratorem wystawy jest sopocka malarka i pedagog gdyńskiego „Plastyka” Roswita Stern.

Wystawa  w wersji online jest dostępna na naszej stronie internetowej, kanale You Tube oraz na profilu Towarzystwa w mediach społecznościowych od piątku, 20 listopada br.

Zapraszamy

Wystawa „Ci, którzy odeszli są wśród nas” online
Bezpłatny dostęp na:
www.tps-dworek.pl
FB:\ Towarzystwo Przyjaciół Sopotu

Serdecznie dziękujemy rodzinom i przyjaciołom Autorów – bohaterów listopadowej wystawy za udostępnienie ich prac na ekspozycję w dworkowej Galerii Sztuki.

 

 

O artystach:

ADAM HARAS
(1940), artysta malarz, grafik, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Urodził się 8 XII w miejscowości Kokoszkowy, pow. Starogard Gdański, jako syn Jana i Zofii z domu Bulas. Po ukończeniu Państwowego Technikum Sztuk Plastycznych w Gdyni Orłowie podjął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, które ukończył w 1967 r. W 1969 r. został asystentem w PWSSP, później adiunktem, docentem i od 2000 r. był profesorem gdańskiej APS. Pracował twórczo na pograniczu sztuk plastycznych, łącząc kolor, formę i nowe media. Sięgał w swej twórczości do źródeł fenomenu światła, jego budowy i właściwości oraz sztuki dawnej. Brał udział w wielu wystawach w kraju i za granicą. Były to wystawy: indywidualne, zbiorowe, lokalne, ogólnopolskie, międzynarodowe, festiwale sztuk plastycznych oraz wystawy problemowe. Współautor wystaw problemowych, m.in: „Kolor-Forma-Światło” – Gdańsk (1972), „Logika-Zmysły”, „Porównania 8” – Sopot (1988). Udział w zbiorowych wystawach, m.in.: Biennale Młodych – Paryż, ART. 4 – Bazylea, Nowy Ruch „Polonais” – Paryż, „Porównania 6” – Sopot, „Systemy” – Gdańsk (galeria GN), „Urojone Światy” – Siegen, L’art. Contemporain Polonais, oraz w szeregu wystaw historyczno-problemowych – „Zbliżenia”, „Rodowody”, „Ślady Pokoleń”, „Polonia-Sokół”. Był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, Rady Artystycznej Sekcji Malarskiej ZPAP, Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w Sopocie, Rady Artystycznej Zarządu Głównego ZPAP. Zajmował się historią kultury materialnej i duchowej ziem Polski Północnej i tworzy według własnej wizji reprezentatywny zbiór obrazujący wartość tej kultury. Wraz z rodziną tworzył prywatne Muzeum w Sopocie. Mieszkał przy ul. Obr. Westerplatte.

 

ZBIGNIEW JÓŹWIK
(1953), pseud. Artystyczny Ziut, rzeźbiarz. Urodził się 25 II w Malborku jako syn Bronisława i Haliny z domu Wójcik. W 1968 r. ukończył szkołę podstawową i ognisko plastyczne w Malborku, po czym kształcił się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni Orłowie, które ukończył w 1973 r. Studia artystyczne odbywał na Wydziale Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku w pracowni prof. Alfreda Wiśniewskiego, uzyskując dyplom artysty rzeźbiarza w 1978 r. W tym samym roku uczestniczył w wystawie „Dyplom ‘78” w warszawskiej Zachęcie. W latach 1978-1983 pracował na stanowisku asystenta w PWSSP w Gdańsku. Uczestniczył w wystawach, plenerach i konkursach rzeźbiarskich, uzyskując szereg nagród i wyróżnień. W swoim dorobku posiada kilka realizacji w postaci tablic, medali oraz rzeźby architektonicznej i pomnikowej. Z okazji 100-lecia Sopotu władze miasta ogłosiły ogólnopolski konkurs na projekt pomnika J. J. Haffnera. Do udziału w tym konkursie przystąpił także Z. Jóźwik, traktując to przedsięwzięcie bardzo ambicjonalnie. Na konkurs napłynęło 17 prac z całego kraju; projekt Zbigniewa Jóźwika zdobył I nagrodę z przeznaczeniem do realizacji. 8 października 2004 r. w Parku Północnym przy Grand Hotelu w 181. rocznicę uruchomienia pierwszego zakładu kąpielowego i w 103. rocznicę otrzymania przez Sopot praw miejskich nastąpiło uroczyste odsłonięcie tego pomnika, który powstał dzięki ofiarności mieszkańców Sopotu, firm i instytucji w nim działających. Od 1997 r. Z. Jóźwik był nauczycielem przedmiotów plastycznych w Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni Orłowie. Mieszkał w Sopocie.

 

 

ANDRZEJ LIPNIEWSKI
20 listopada 1945 w Białymstoku, zm. w marcu 2019; polski malarz, rysownik, karykaturzysta, grafik, działacz kulturalny, poeta, muzyk i kompozytor. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni, w którym w latach 1981-1993 pracował jako nauczyciel. W latach 1962-1965 był wokalistą i kompozytorem gdańskiej big-beatowej grupy „Tony”. Lata 1967-1976 spędził na Żuławach, był kierownikiem klubu „Paradoks” przy Powiatowym Domu Kultury w Nowym Dworze Gdańskim. Działał jako wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów. Jednocześnie realizował cykl rysunkowo-malarski „Sensensy”. Wierszy, opowiadania i rysunki publikował w „Literach”, „Ziemi Gdańskiej”, „Dzienniku Bałtyckim”, „Radarze”, „Poezji”, „Twórczości”, „Autografie”, „Toposie”, „Wiadomościach Kulturalnych” i w „Tyglu Elbląskim”. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1980 r. w Studium Wychowania Plastycznego przy Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (ASP) w Gdańsku w pracowni prof. Barbary Massalskiej. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków od 1982 r. Z synem Symeonem Lipniewskim wydał 3 płyty autorskie w oryginalnym stylu „Slavia Heavy-Rock”: „Piosenki własne-8” (PTL-2002 r.), „Znad morza 1” (PTL-2003), „Znad morza 2” (PTL-2003). Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki w latach: 1984, 1985, 1989. W 1985 r. wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

 

HALINA ELŻBIETA STEC
(1929), z domu Pstrążanka, malarka. Urodziła się 24 VII w Bydgoszczy jako córka Maksymiliana i Józefy z domu Śpica. W 1950 r. ukończyła Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Bydgoszczy. Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku i w 1956 r. otrzymała dyplom magistra sztuki, artysty malarza ze specjalizacją tkactwa i tkaniny artystycznej w pracowni prof. Józefy Wnukowej i prof. Stanisława Borysowskiego. Była nauczycielką rysunku w Szkole Podstawowej nr 4 w Sopocie i II Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie. Pracowała jako projektant biżuterii w „Jubilerze” i projektant mody w „Rękodziele Artystycznym” w Gdyni. Pełniła funkcję kierownika artystycznego w „Cepelii” w Gdyni i w „Sztuce Polskiej” w Gdańsku. Posiada uprawnienie rzeczoznawcy Ministerstwa Kultury i Sztuki z zakresu tkanin artystycznej. Miała 22 wystawy indywidualne (malarstwo, tkanina, rysunek) oraz brała udział w ponad 120 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Uczestniczyła w międzynarodowych sympozjach połączonych z wystawami w Niemczech, Norwegii i Francji. W 1991 r. uzyskała stypendium artystyczne miasta Mannheim; prezentowała tam malarstwo i gobeliny. Specjalnością Haliny Stec były  utrzymane w poetyckim klimacie delikatne akwarele i gwasze, w których gąszcz roślinności, pełen fantastycznej flory, integralnie łączy wspólna zasada bytu. Owo marzenie o dalekich, a zarazem tak bliskich, nadmorskich przestrzeniach autorka realizowała gęstą i nasyconą, a zarazem subtelną jak pajęczyna, materią graficzną. Halina Stec podejmowała próby nowego, osobistego spojrzenia na dość klasycznie pojmowaną formę gobelinu. Była laureatką szeregu nagród i wyróżnień za malarstwo, tkaninę i projektowanie mody. Jej prace znajdują się w zbiorach muzeów w Gdańsku, Gdyni, Koszalinie, Fromborku, Elblągu, w Bibliotece Narodowej w Warszawie oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Była żoną malarza Mariana Steca. Mieszkała w Sopocie.

 

Artykuł o naszej wystawie na portalu wybrzeże24.