MISTRZ dla Tomasza Burka

W nocy z 30 kwietnia na 1 maja w szpitalu w Pruszkowie zmarł Tomasz Burek, wybitny krytyk literacki i historyk literatury, jeden z ostatnich wielkich autorytetów, Mistrz. Jeszcze w ub. roku poświęciliśmy Mu wrześniowo-październikowy numer „Toposu”, w listopadzie wręczyliśmy Nagrodę MISTRZ środowiska poetów i krytyków skupionych wokół „Toposu”, na obrady jury Nagrody Poetyckiej ORFEUSZ, które odbywały się 27 kwietnia w Warszawie Tomasz Burek już nie dojechał. Był wspaniałym człowiekiem, cóż więcej teraz można powiedzieć…

W sobotę 12 listopada b2016 roku o godz. 17.00 w Klubie Księgarza na Rynku Starego Miasta 22/24 w Warszawie odbyła się uroczystość uhonorowania Tomasza Burka, wybitnego krytyka, eseisty i badacza literatury, niekwestiowanego autorytetu literackiego, Nagrodą Honorową Środowiska ‘Topoi’ – MISTRZ.
Laudację wygłosił dr hab. Adrian Gleń, fragmenty tekstów laureata przeczytała Lidia Sadowa z Teatru Polskiego, uroczystość poprowadzili poeci i redaktorzy Wojciech Kass i Krzysztof Kuczkowski. Ponadto w programie znalazły się krótkie wystąpienia luminarzy świata kultury i literatury.

Zapraszamy do obejrzenia relacji na: YouTube.
Nagroda MISTRZ została powołana w 2015 r. przez środowisko pisarzy, krytyków literackich i badaczy literatury skupionych wokół dwumiesięcznika literackiego TOPOS. Są nią honorowani twórcy najwyższej rangi, których dzieło w istotny sposób wzbogaca polską kulturę, uświadamiając odbiorcom, że teraźniejszość połączona jest z przeszłością nierozerwalnymi więzami, a człowiek współczesny może zrozumieć siebie jedynie wtedy, gdy – w pokorze i prawdzie – kontaktuje się z tymi, którzy byli tu przed nim.
Pomysłodawcy wyróżnienia pragną, by Nagroda Honorowa środowiska ‚Topoi’ pomogła odbiorcom kultury dostrzec zjawiska i postacie pierwszoplanowe naszego życia umysłowego i duchowego, by akcentując związek między tym, co estetyczne, a tym, co etyczne – stała się jeszcze jednym drogowskazem orientującym twórczość artystyczną na wartości, z których wyrosła cywilizacja śródziemnomorska, a które określa Platońska triada: „Piękno–Dobro–Prawda”.
Laureatem MISTRZA 2015′ został poeta Jarosław Marek Rymkiewicz.

Projekt statuetki: Alina Kluza-Kaja.
Organizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu i Dwumiesięcznik Literacki TOPOS.
Partnerzy: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS i Stowarzyszenie Leśniczówka Pranie.
Patronat: Instytut Książki, TVP Kultura, Program 2 Polskiego Radia.
Data i miejsce wydarzenia: sobota, 12 listopada 2016 r., o godz. 17.00, Warszawa, Klub Księgarza na Rynku Starego Miasta 22/24.