Nagroda FENIKS 2017 za serię Biblioteka „Toposu”

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich przyznające Nagrodę FENIKS honorującą wybitne osiągnięcia w kategorii „seria wydawnicza” w roku 2017 przyznało FENIKSA za serię Biblioteka „Toposu” wydawaną przez Towarzystwo Przyjaciół Sopotu. W redagowanej przez redaktora Krzysztofa Kuczkowskiego serii opublikowano do tej pory ok. 140 tomów wierszy i kilka tomów szkiców krytycznych.

W uzasadnieniu Nagrody dla serii Biblioteka „Toposu”, czytamy:

„Za twórczą konsekwencję w promowaniu polskiej poezji współczesnej oraz skupienie wokół dwumiesięcznika „Topos” szerokiego grona twórców, których dokonania artystyczne wypływają w znacznym stopniu z katolickiej wizji świata i człowieka. W podzielonym i rozproszkowanym ideowo krajobrazie teraźniejszej kultury, inicjatywy podejmowane przez środowisko „Toposu” są nad wyraz uczciwe, pozbawione moralnych wieloznaczności, a przy tym czułe na formalno-estetyczne aspekty sztuki. Nie bez znaczenia pozostają też próby ochrony rzeczywistości przed zniewalającym wpływem mechanizmów jej „odczarowywania”, fundowanych przez zwolenników ponowoczesności, niezważających na znaczenie ludzkiego ducha, kierującego w stronę, gdzie znajduje on religijnie pojęte spełnienie”.

Kapituła Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2017 oceniająca książki wydane w 2016 roku, obradowała w składzie: Dr hab. Krzysztof Narecki (przewodniczący Kapituły) – prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, filolog; Dr hab. Marzena Górecka – prof. KUL prodziekan ds. Nauki i Kontaktów z Zagranicą, humanista; Biskup Michał Janocha – prof. dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii, biskup pomocniczy warszawski od 2015 roku; Prof. dr hab. ks. Jan Sochoń – teolog, filozof, poeta i krytyk Literacki; Joanna Lichocka – dziennikarka, poseł na Sejm RP VIII kadencji; Prof. Jan Malicki – dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach; Ks. Henryk Zieliński – redaktor naczelny tygodnika „Idziemy”; Dr hab. Iwona Niewiadomska – prorektor ds. kształcenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Krzysztof Ziemiec – dziennikarz radiowy i telewizyjny, autor książek religijnych.

Wręczenie statuetek w szesnastu kategoriach odbędzie się w sobotę 1 kwietnia w warszawskiej katedrze św. Floriana i Michała Archanioła na warszawskiej Pradze.

O Nagrodzie:

Nagrody FENIKS Stowarzyszenia Wydawców Katolickich zostały w tym roku przyznane po raz 18. Jest ona nawiązaniem do mitycznego ptaka, który żył  w Etiopii przez kilkaset lat, po czym spalał się na stosie, by szybko z popiołów powstać na nowo. W literaturze starochrześcijańskiej Feniks stał się symbolem Zmartwychwstałego Chrystusa, który zwycięsko powstał z żaru cierpień i śmierci. Dlatego FENIKS ma przypominać wydawcom o ich misji i celu, jakim jest Zmartwychwstały Jezus Chrystus.

Lista nagrodzonych i wyróżnionych we wszystkich kategoriach:
https://ekai.pl/znamy-laureatow-nagrody-feniks-2017/
https://dorzeczy.pl/kultura/25823/Nagroda-FENIKS-2017.html