„Topos” 4/2015 z niepublikowanymi dotąd wierszami K.I.Gałczyńskiego

Ukazał się kolejny numer dwumiesięcznika literackiego „Topos” 4 (143) 2015 wraz z tomikami poezji:
– Ewy Olejarz „Milczenie placu zabaw,
– Kazimierza Nowosielskiego „Przykładanie ręki”
oraz plakatem poetyckim Patryka Zimnego.

W nowym numerze między innymi:
– Nieznane wiersze, niepublikowane dotąd zdjęcia K.I. Gałczyńskiego.
– Nagroda Orfeusz: laudacje Tomasza Burka, Antoniego Libery, Jarosława Ławskiego, Wojciecha Ligęzy oraz Wojciecha Kudyby.
– Z Kirą Gałczyńską rozmawia Wojciech Kass.
– W numerze również wiersze: K.I. Gałczyńskiego, Novalisa, Dariusza Bugajskiego, Floriana Śmieji, Edy Ostrowskiej, Janiny Osewskiej i in.

Więcej na: www.topos.com.pl