„TOPOS” 6/2017

Wydanie sto pięćdziesiątego siódmego numeru czasopisma literackiego „Topos” wzbogacone zostało o fotorelację podsumowującą 9. Festiwal Poezji w Sopocie. Liczący prawie 200 stron numer 6 (157) 2017 zawiera także wkładkę z podsumowaniem Konkursu Wiersz+Obraz, wraz z prezentacją nagrodzonych i wyróżnionych prac.

Numer otwiera wiersz Edwina Arlingtona Robinsona, „Walt Whitman”. Utwór zestawiony został z obszernym wierszem samego Walta Whitmana „Powrót bohaterów”. W publikacji nie zabrakło także poezji Stefana George’a, Tadeusza Dąbrowskiego czy Mieczysława Machnickiego.

Ciekawą propozycją są eseje, m.in. Doroty Heck „Poezja empatycznego doświadczenia” i Pauliny Subocz „Dwa napięcia pomiędzy przelotami gęsi” traktujące o poezji Jana Polkowskiego, tekst Dariusza Szczukowskiego, pochylający się nad twórczością Tadeusza Dąbrowskiego oraz opracowanie Zofii Zarębianki „Przyroda, człowiek, śmierć, Bóg w twórczości Józefa Barana”, ukazujące filary poetyckiego uniwersum twórcy.

Na uwagę zasługują wywiady na temat wiary i jej postrzegania z wierzącymi, poszukującymi, ateistami i agnostykami. Z Radosławem Siomą o duchowości rozmawia Joanna Bielska-Krawczyk („Wierni niepewnej jasności? – w stronę duchowości jako głębokiego namysłu…”), a o autentycznej wierze z prof. Wiarą Małdżijewą („Wiara jest drogą, na której człowiek nie idzie sam”) dyskutuje Joanna Łagan.

W dziale prozy znajdujemy opowiadanie Artura Daniela Liskowackiego „Naturalne zjawiska w końcu października”.

Na okładce: Zbigniew Blekiewicz, obraz inspirowany wierszem Marii Konopnickiej pt. Wizja, konkurs „Wiersz+Obraz”.

 

 

 

Z numerem wydane zostały tomiki poezji:
Barbara Gruszka-Zych „Tacy kruchutcy”,
Karol Samsel „Z domami ludzi”.

  

 

Numer w cenie 15 zł dostępny jest w salonach sieci EMPiK oraz u Wydawcy, pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.