Wystawa pokonkursowa Wiersz+ 1-31.10.2015

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w trzeciej edycji Konkursu Wiersz+ pod hasłem Malujemy Gałczyńskiego. W 110. rocznicę urodzin Poety, którego przedmiotem była plastyczna interpretacja dowolnie wybranego wiersza autorstwa K. I. Gałczyńskiego. Niezmiernie nam miło, że po raz kolejny Konkurs cieszył się takim dużym zainteresowaniem.
Z przyjemnością informujemy, że tegoroczna edycja Konkursu została rozstrzygnięta.
Spośród wielu nadesłanych prac Jury Konkursu poetycko-plastycznego Wiersz+ obradujące w składzie: Aleksandra Prusinowska – malarka, ASP w Gdańsku, Roswita Stern – malarka oraz Krzysztof Kuczkowski – poeta postanowiło przyznać:

– Grand Prix Konkursu za dyptyk Ile razem dróg przebytych p. Janinie Gajskiej-Bruzdowicz;

– I Nagrodę za cykl prac pt. Zaczarowana dorożka p. Krzysztofowi Jagodzińskiemu;

– II Nagrodę ex aequo:
za pracę pt. Teatrzyk zielona gęś p. Alicji Orłowskiej;
za pracę pt. Zielona gęś przedstawia p. Blance Erbel.

Przyznano też cztery wyróżnienia:

– za pracę pt. Złota kąpiel p. Marii Krupie;

– za pracę pt. Ulica Sarg p. Marcie Wawrzynowicz;

– za pracę pt. Dziwni letnicy p. Katarzynie Czai;

– za pracę pt. Zamarznięty chłopczyk z teatrzyku Zielona gęś p. Hannie Lew-Kiedrowskiej.

Jury informuje, że nagrody mają charakter finansowo-rzeczowy (Grand Prix 2 000 zł, I nagroda 1 000 zł, II nagroda ex aequo po 350 zł) a wyróżnienia – tylko rzeczowy.
Prace nagrodzone i wyróżnione przez Jury Konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w galerii Dworku Sierakowskich. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu nagrody finansowe można odebrać wyłącznie osobiście podczas wernisażu, w przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym a gratyfikacja pieniężna powiększy sumę nagród w kolejnej edycji Konkursu.
Dodatkowo Jury postanowiło wyróżnić udziałem w wystawie pokonkursowej kilkadziesiąt najciekawszych prac nadesłanych na Konkurs.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom tegorocznej edycji Konkursu Wiersz+!

W czwartek 1 października o godzinie 16.30 odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej Wiersz+ Malujemy Gałczyńskiego. W 110. rocznicę urodzin Poety. Podczas wernisażu nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień przyznanych przez Jury. Ponadto została przyznana Nagroda specjalna, ufundowana przez Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu. Nagrodę Katarzynie Wolskiej za pracę Złota kąpiel wręczył Wojciech Kass, Dyrektor Muzeum w Praniu.

Jednocześnie zapraszamy na wystawę pokonkursową Wiersz+ prezentującą prace następujących autorów: Eweliny Babis, Anny Bach, Hanny Bugiel, Katarzyny Czai, Laury Drewczyńskiej, Piotra Dziewanowskiego, Darii Elwart, Blanki Erbel, Beaty Filipowicz, Janiny Gajskiej-Bruzdowicz, Doroty Gawron, Krystyny Gołębiowskiej, Michała Graczyka, Dagmary Grzegorczyk, Jerzego Grzymowicza, Joanny Hetman, Joanny Jadczak-Wodzinowskiej, Krzysztofa Jagodzińskiego, Joanny Jamro, Hanny Lew-Kiedrowskiej, Marii Krupa, Zofii Kseniak, Haliny Menegon-Kozel, Anny Kuklińskiej, Aleksandry Łączek, Marty Michowskiej, Angeliki Milaniuk-Mitruk, Kassandry Mroczek, Gabriela Oleszek, Alicji Orłowskiej, Jakuba Pańków, Bartosza Parczyńskiego, Anny Pasikowskiej, Joanny Paszkiewicz-Jagers, Antoniny Rembarz, Piotra Wiesława Rudzkiego, Ewy Sadeckiej, Brygidy Susko, Blanki Szumielewicz, Marty Wawrzynowicz, Weroniki Węsek, Oli Węsek, Haliny Wiktor, Katarzyny Wolskiej, Beaty Wójcik, Klaudii Zakrzewskiej, Julii Zdyb.

Kuratorem wystawy jest pani Roswita Stern, której serdecznie dziękujemy za pracę włożoną w kompozycję wystawy.

Wystawę można oglądać w galerii Dworku Sierakowskich do końca października br., codziennie w godzinach 12.00-18.00. Wstęp wolny.

Zapraszamy!