NIE ŻYJE JÓZEF ADAMCZYK, CZŁONEK-ZAŁOŻYCIEL TPS

3 października 2017 roku zmarł dr Józef Adamczyk, członek-założyciel Towarzystwa Przyjaciół Sopotu (kopia legitymacji członka-założyciela z 10 XII 1974 r. na str. 246 „Rocznika Sopockiego 1982–84”). W latach 1976–1981 był sekretarzem redakcji „Rocznika Sopockiego” oraz redaktorem naczelnym jednego tomu (1982–1984) tego rocznika. W 1973 r. obronił pracę doktorską: „Rola i funkcje Sopotu w zespole Trójmiasta” na wydziale ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Na łamach naszego rocznika publikował artykuły: „Z dziejów wyższych studiów ekonomicznych i prawniczych w Sopocie” (1976), „Wykaz niepublikowanych prac promocyjnych dotyczących Sopotu” (1976),  „Funkcje Sopotu” (1977) oraz obszerne sprawozdania z działalności TPS w latach 1974–1981.

Pogrzeb dr. Józefa Adamczyka odbył się 7 października br. na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.