Antologia poezji pt. „wieczór / vespera”

 

Ten tom antologii „Toposu” wydaje się być sercem całej serii. Wiadomo nie od dzisiaj, że „Topos” poezją stoi. O tym, czy wybór, który oddajemy w Państwa ręce jest wyborem reprezentatywnym dla szerokiego środowiska autorów skupionych wokół czasopisma, sami musicie zadecydować, sami też musicie upomnieć się o tych poetów i o te wiersze, których w tym tomie nie ma. Pierwotnie redaktor antologii zamierzał preferować tylko autorów więcej niż jednej książki wydanej w Bibliotece „Toposu”. Jednak w trakcie pracy nad wyborem, założenie to nie tyle upadło, ile pozbawione zostało kategoryczności. W końcu bez Netza, Żyszkiewicza, Dłuskiego czy Dąbrowskiego to byłaby inna książka. Ostatecznie zadecydowała więź z tradycją „pytań ostatecznych” i „wielkich problemów”, słowem – żywioł metafizyczny, manifestujący się na wiele różnych sposobów i mówiący różnymi językami poetyckimi.

Autorem wyboru wierszy opublikowanych w książkach Biblioteki „Toposu” jest Krzysztof Kuczkowski.

 

Okładka: miękka ze skrzydełkami
Wymiary tomu: 14.5cm x 21 cm
Liczba stron: 394
Biblioteka „Toposu” T.191 / 2020

 

Cena: 29 zł (plus koszty wysyłki 6,60)
Dla prenumeratorów „Toposu” przesyłka gratis!

Zainteresowanych kupnem książki zapraszamy do kontaktu pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl lub topos10@interia.pl

Spis treści>>

 

 

„W niniejszej antologii znalazły się wiersze wybrane z tomików poezji opublikowanych w serii Biblioteka „Toposu”. Oczywiście nie ze wszystkich tomików. To byłoby niemożliwe zarówno ze względu na ich ilość (prawie dwieście pozycji), jak i z uwagi na objętość książki, bo ta – jak ustalili Wydawcy – nie powinna przekroczyć czterystu stron. Nie mogąc pokazać wszystkiego tego, co chciałbym pokazać, postanowiłem zaprezentować w książce wiersze reprezentatywne dla idei „Toposu”, jeśli naturalnie taka idea jest; jeśli jest ona w jakiś sposób możliwa do uchwycenia.

W 2017 roku Stowarzyszenie Wydawców Katolickich uhonorowało Bibliotekę „Toposu” Nagrodą FENIKS. W uzasadnieniu czytamy takie oto słowa:

„W podzielonym i rozproszkowanym ideowo krajobrazie teraźniejszej kultury, inicjatywy podejmowane przez środowisko «Toposu» są nad wyraz uczciwe, pozbawione moralnych wieloznaczności, a przy tym czułe na formalno-estetyczne aspekty sztuki. Nie bez znaczenia pozostają też próby ochrony rzeczywistości przed zniewalającym wpływem mechanizmów jej «odczarowywania», fundowanych przez zwolenników ponowoczesności, niezważających na znaczenie ludzkiego ducha, kierującego w stronę, gdzie znajduje on religijnie pojęte spełnienie.”

Opinię tę przytaczam nie po to, żeby chwalić się Nagrodą, ale dlatego, że autor przytoczonej sentencji trafnie postrzega aurę duchową i intelektualną, w której zanurzona jest część (większość?, większa część?) publikacji książkowych „Toposu”. Jarosław Ławski nazwał tę aurę słowem METAF, oznaczającym według niego:

„– co Jest, co ogarnia, czym jesteśmy i nie jesteśmy, niepokój i uspokojenie, (nasz) mrok – widzenie; co przekracza, tworzy, zagarnia, bo objąć w Siebie.” „Metafem” jest więc wszystko to, co krąży wokół szczególnej osi, którą jest tajemnica Boga, raz jest tej tajemnicy bliżej, raz dalej, ale nigdy nie traci jej z oczu.

Prezentację poezji Metaf (czy Metafu?) otwierają wiersze nestorów polskiej poezji, żyjących i nie żyjących, kolejno: Kazimierza Hoffmana, Zbigniewa Jankowskiego, Teresy Ferenc, Leszka Aleksandra Moczulskiego i Feliksa Netza, a więc roczników dwudziestych (Hoffman) i trzydziestych ubiegłego wieku, kończą wiersze Adriana Sinkowskiego (1984), który mógłby być ich późnym wnukiem. W antologii najliczniej reprezentowane są roczniki pięćdziesiąte, i bardziej jeszcze – sześćdziesiąte, a więc dzisiejsi sześćdziesięcio- i pięćdziesięciolatkowie, którzy powoli zajmują pozycje ustępujących mistrzów. Cóż, taka kolej rzeczy. Łącznie trzydziestu siedmiu poetów i 370 wierszy, które będą usiłowały Państwa przekonać, że „Tam gdzie jest Poeta, jest i więcej” (to jeszcze raz J. Ławski). W całym tym wydawniczym zgiełku chodzi właśnie o to „więcej”.”

Krzysztof Kuczkowski

 

 

Do wyboru najlepszych esejów pt. „ranek / mane”, najciekawszej prozy pt. „południe / meridies” dołączyła antologia poezji pt. „wieczór / vespera”:

 

Więcej o: „ranek / mane. eseje – szkice – przyczynki krytyczne. antologia „toposu”   |   Więcej o: „południe / meridies. proza / antologia „toposu”

 

 

Publikacje powstały dzięki wsparciu finansowemu Instytutu Literatury w ramach Tarczy dla Literatów.