Nowa strategia rozwoju miasta – jaki ma być Twój Sopot za 10 lat? | Warsztaty dla mieszkańców

 

 

 

Trwają pracę nad nową strategią miasta Sopot na lata 2021 -2030. Ich organizatorem jest Urząd Miasta korzystając z pomocy zespołu badaczy z Uniwersytetu SWPS mającego swój oddział w Sopocie. Strategia ma odpowiedzieć na pytanie jaki zdaniem jego mieszkańców ma być Sopot za dziesięć lat i jakie działania należy podjąć aby osiągnąć założone cele.

Prace nad opracowaniem strategii trwają od początku 2020 roku. Ich pierwszym etapem było opracowanie diagnozy miasta. W oparciu o analizę danych ze statystyk publicznych, warsztatów z mieszkańcami, przedstawicielami branży turystycznej, seniorami oraz sondażowych badań opinii publicznej opisane zostały wszechstronnie wszystkie aspekty życia miasta.

W roku 2021 rozpoczęły się prace nad drugim etapem strategii. W maju i czerwcu odbyły się 3 warsztaty z przedstawicielami organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, reprezentantami młodzieży i seniorów oraz organizacjami pracodawców. Zaproszenia do uczestnictwa wysłane zostały do 170 podmiotów. W warsztatach, które ze względu na obostrzenia pandemiczne były realizowane w formule on-line wzięło udział prawie 50 osób. Odbyły się też warsztaty z radnymi.

W budowaniu strategii najważniejszy jest jednak jak największy udział mieszkańców Sopotu.

 

 

 

 

 

Zapraszamy na warsztaty dla mieszkańców!
28 września 2021 ( 17:00 – 20:00) w Uniwersytecie SWPS . Sopot ul. Polna 16/20

Ze względów na regulacje pandemiczne prosimy o wcześniejsze zapisywanie się na warsztaty poprzez stronę internetową www.sopot.pl. Po wejściu na tę stronę należy kliknąć w baner Strategia dla Sopotu, gdzie znajdą Państwo formularz rejestracyjny. Warsztaty odbędą się z przestrzeganiem obowiązującego reżimu sanitarnego. Prosimy pamiętać o konieczności noszenia maseczek w trakcie warsztatów.

Od Twojej obecności zależy odpowiedź na kluczowe pytania dotyczące przyszłości naszego miasta:

  • Czy uda się zatrzymać lub chociaż spowolnić proces wyludniania się miasta? Jak przygotować miasto do potrzeb ludzi starszych?
  • Jak rozwijać turystykę aby ograniczyć jej negatywne aspekty (tłok, hałas) utrudniające życie mieszkańców?
  • Czy Covid i potencjalne epidemie w przyszłości zmieniają scenariusze rozwoju?
  • Jakie kroki trzeba podjąć aby sprostać wyzwaniom klimatycznym?

Wszystkich mieszkańców Sopotu, którzy z różnych powodów nie będą mogli wziąć udziału w warsztatach, a chcieliby włączyć się w proces budowania strategii zachęcamy do przesyłania swoich propozycji i uwag na adres mailowy: strategia2030@sopot.pl

Zachęcamy Wszystkich Państwa zarówno do uczestnictwa w warsztatach jak i przekazania informacji o warsztatach sąsiadom, rodzinie, znajomym i zachęcenia ich do udziału.