Nowy TOPOS już dostępny!

W ostatnim w tym roku numerze TOPOSU można przeczytać tekst ks. Jana Sachonia „Metafizyczność poezji”, co było również tematem przewodnim 10. Festiwalu Poezji w Sopocie.

Wśród autorów działu Poezja numeru 6 (169) 2019 znaleźli się Jan Polkowski, Bogdan Jaremin, Jan Kasper, Kazimierz Brakoniecki, Uta Przyboś, Józef Kurylak, Dariusz Wasilewski, Paweł Tański oraz Janina Osewska.

W TOPOSIE kontynuujemy publikację typowania stu tomów na stulecie niepodległości 1918 – 2018. Swoje wybory zaprezentowali: Bogusław Wróblewski, ks. Jan Sachoń, Dorota Walczak-Delanois, Maciej Urbanowski, Marek Kazimierz Siwiec oraz Piotr W. Lorkowski.

W dziale Eseistyka ukazały się teksty m.in. Janusza Nowaka „W obronie realności. Wokół Luster tradycji i Nauki znikania Przemysława Dakowicza”, Bartosza Suwińskiego „Nic nas nie ostrzegło. O poezji Ewy Lipskiej”, Tomasza Pyzika „Wizerunek dzieciątka Jezus w Wirydarzu Stanisława Grochowskiego”, Bartosza Małczyńskiego „Eseje u bram. Słowo o nowym tomie Dzieł zebranych Tymoteusza Karpowicza”, Krzysztofa Krauskiego „Wojciecha Ligęzy klucze do wyobraźni”.

Natomiast w Wierze artystów XXI wieku z Wojciechem Waglewskim rozmawia Wojtek Jasiński.

Do TOPOSU dołączono 2 tomiki:

– Joanna Chachuła „Krew”;
– Zygmunt Ficek „Dzień po długiej drodze”.

Życzymy dobrej lektury!

Dwumiesięcznik literacki TOPOS dostępny jest w sieci salonów EMPiK oraz u wydawcy –Towarzystwa Przyjaciół Sopotu w Dworku Sierakowskich. Zamówienia prosimy kierować na adres: prenumerata@tps-dworek.pl

 

 

             

 

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych
z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Ponadto czasopismo dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego i Gminy Miasta Sopot.