Nowy Topos już w sprzedaży!

Trzeci w tym roku numer dwumiesięcznika literackiego TOPOS (172) jest już w sprzedaży! Kontynuujemy twórczość pisarzy czeskich, skupiając się tym razem na Janie Skácelu. W tej części ukażą się teksty Jana Stolarczyka, Tymoteusza Karpowicza, Przemysława Dakowicza, Mirosława Dzienia, Wojciecha Kassa, Tomasza Pyzika, Jana Zielińskiego, czy Bartłomieja Siwca.

Numer 172 otwiera wiersz księdza Jerzego Szymika pt. List Europejczyka do Atheny Farrokhazd w odpowiedzi na jej „List do Europy”. Wśród twórców Poezji możemy odnaleźć Tymoteusza Karpowicza, Mieczysława Machnickiego, Macieja Teodora Kociubę, Mariana Lecha Bednarka, Barbarę Gruszkę-Zych, Stanisława Dłuskiego, Mirosława R. Kanieckiego, Annę Piliszewską czy Marka Czuku.

Na łamach Toposu odnajdziemy również nieznane, albo jak pisze Jan Stolarczyk „zapodziane”, wiersze Tymoteusza Karpowicza oraz wieloimienny portret Jana Skácela, czeskiego poety zaprezentowany przez Przemysława Dakowicza .

Prozę/Wspomnienia/Dzienniki wypełniają teksty Wojciecha Kassa, Mariusza Soleckiego, Joanny Domańskiej i Waldemara Żyszkiewicza.

Na kartach najnowszego TOPOSu Wacław Holewiński rozmawia z Martą Kwaśnicką, autorką książki Pomyłka, laureatką Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego o tym, że historia weryfikuje hierarchię.

Zobacz spis treści

Do numeru zostały dołączone kolejne tomy Biblioteki „Toposu”:
– tomik poezji Roberta Gawłowskiego pt. „Dotknięcie”
– zbiór wierszy Jerzego Hajdugi pt. „Uważaj na siebie”

 

Dwumiesięcznik literacki TOPOS dostępny jest u wydawcy – Towarzystwa Przyjaciół Sopotu w Dworku Sierakowskich oraz w sieci salonów EMPiK.

Zamówienia prosimy kierować na adres: prenumerata@tps-dworek.pl
Cena 19 zł

Dla prenumeratorów „Toposu” książki z serii Biblioteka Krytyki gratis!

Karol Alichnowicz – „Nieosiągalne? Realizm – wyobraźnia – pamięć (przechadzki krytycznoliterackie)”

Janusz Nowak – „Głód nadziei. Eseje i szkice o poezji współczesnej”

Po więcej informacji zapraszamy na stronę TOPOSu.

 

 

             

 

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych
z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Ponadto czasopismo dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego i Gminy Miasta Sopot.