Już jest! Nowy numer „Toposu”!

Wojaczek, Strumiłło, Łotman i inni [„Topos” 1(176)2021]

W najnowszym numerze „Toposu” znajdziemy m.in. „Nieznane wiersze poety, «którego nie było»”. Tym poetą jest Rafał Wojaczek, a wiersze to „Ekloga” i „Kabała”. Jan Stolarczyk, wybitny wydawca i edytor wierszy Herberta, Karpowicza i Różewicza, opatrzył „znalezisko” wnikliwym komentarzem, a właściwie esejem istotnie poszerzającym wiedzę o Wojaczku.

Równie frapujące jest omówienie tomu Andrzeja Strumiłły „Powidoki, Wiersze i zapiski z lat 1947 – 2019” pióra Bartosza Suwińskiego. A. Strumiłło, zmarły w ub. roku świetny poeta, pisarz, malarz, rzeźbiarz, grafik, ilustrator, scenograf, profesor ASP w Krakowie to fascynująca i złożona osobowość twórcza. Jego wiersze są „skondensowanym widzeniem, koncentracją uwagi, próbą zatrzymania chwili, w jej stale pierzchających, efemerycznych widokach”. Próby zatrzymania chwili podjął się też Wiesław Szumiński, autor zamieszczonych w numerze fotograficznych portretów Strumiłły.

W bogatym dziale eseistyki znajdziemy również teksty m.in. Mirosława Dzienia, Jurija Łotmana, Adriana Glenia, Sławomira Matusza.

Autorami wierszy są m.in.: Wojciech Kass, Louise Glück, Piotr Müldner-Nieckowski, Adriana Szymańska, Agnieszka Herman i in.

 

[Zobacz spis treści]

 

Do czasopisma dołączone zostały dwa tomy poezji Biblioteki „Toposu”:

  • „Smokonie” Łukasza Michalskiego,
  • „Mecz z realem” Wojciecha Banacha.

 

 

 

 

Dwumiesięcznik literacki TOPOS dostępny jest u wydawcy – Towarzystwa Przyjaciół Sopotu w sopockim Dworku Sierakowskich oraz w sieci salonów EMPiK.
Zamówienia prosimy kierować na adres: prenumerata@tps-dworek.pl
Cena: 19 zł

Po więcej informacji zapraszamy na stronę TOPOSu.

 

 

             

 


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych
z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Ponadto czasopismo dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego i Gminy Miasta Sopot.