Już jest! Nowy numer „Toposu”!

 

 

Najnowszy numer „Toposu” 3(178) ma kilka centrów tematycznych. Jednym z nich z pewnością jest esej Krzysztofa Dybciaka pt. „Prekursor zmiany orientacji geokulturowej. Hispanidad Józefa Łobodowskiego”. Rzecz dotyczy niespełnionego planu poety i pisarza Józefa Łobodowskiego (1909–1988), przeorientowania kulturowego kodu polskiego z osi Wschód-Zachód na oś Północ-Południe. Ambitny i prekursorski plan dotyczył zatem zmiany układu międzykulturowego, niejako wyprowadzenia Polski z przypisywanego jej przez Europę Północno-Zachodnią, miejsca na euroazjatyckim Wschodzie. Tekst Krzysztofa Dybciaka jest lekturą obowiązkową.

Kolejną oś tematyczną wyznacza esej Mirosława Dzienia pt. „O kobiecie siedzącej w dzbanie i popasie w przydrożnej gospodzie”. Autor tekstu przekonuje, że „pandemia jest początkiem nowego funkcjonowania świata – jest wręcz najbardziej niewidocznym (…) jego zwiastunem.” W eseju znajdziemy nawiązania do Fryderyka Nietzschego z jego postulatem „powrotu tego samego”, do poezji Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza.
Wreszcie – „Miasteczko pod specjalnym nadzorem”, rozmowa jaką Przemysław Dakowicz przeprowadził z Janem Řehounkiem o Hrabalu i Nymburku. Obszerny i arcyciekawy tekst okraszony wyjątkowymi fotogramami z archiwum J. Řehounka.

Przywołane teksty to oczywiście czubek góry lodowej. Oprócz tego w numerze dziesiątki wierszy, recenzje, dzienniki, wspomnienia, proza.

 

Zobacz spis treści>>

 

Do czasopisma dołączone zostanły trzy tomy poezji Biblioteki „Toposu”:

  • „Ciąg dalszy” Michała Czoryckiego,
  • „Pomieszane języki” Jana Polkowskiego
  • „Noc, która nie śpi” Zygmunta Ficka,

 

 

 

 

 

 

 

Dwumiesięcznik literacki TOPOS dostępny jest u wydawcy – Towarzystwa Przyjaciół Sopotu w sopockim Dworku Sierakowskich oraz w sieci salonów EMPiK. Zamówienia prosimy kierować na adres: prenumerata@tps-dworek.pl

Cena: 19 zł

Po więcej informacji zapraszamy na stronę TOPOSu.

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych
z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Ponadto czasopismo dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego i Gminy Miasta Sopot.