od 24 września

Pokonkursowa wystawa prac | Konkurs poetycko-plastyczny Wiersz+Obraz pod hasłem „Fortepian Szopena”